Acte necesare pentru savârșirea Tainei Sfântului Botez:
  • Certificat nastere al celui ce va fi botezat
  • Adeverinta botez a nasilor

Acte necesare pentru savârșirea Tainei Cununiei:

  • Certificat de casatorie al mirilor
  • Adeverinta botez mire
  • Adeverinta botez mireasa
  • Adeverinta de cununie nasi

NOTA:  Adeverintele de cununie, respectiv botez pot fi obtinute de la bisericile unde au fost savârșite acestea.

Acte necesare pentru savarșirea Slujbei de Inmormântare:

  • Adeverinta de înhumare
  • Certificat de deces

Aveți o întrebare?