Ianuarie (31 zile)

1 L (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei (Tedeum - Anul Nou) (Nu se fac nunți)
2 M Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Nu se fac nunți)
3 M Sf. Proroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Harți. Nu se fac nunți)
4 J Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Nu se fac nunți)
5 V Sf. Sfințit Mc. Teopempt și Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezului Domnului) (Post negru. Nu se fac nunți)
6 S (†) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare) (Nu se fac nunți)
7 D † Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului);
Ap. Fapte XIX, 1-8; Efeseni IV, 7-13; Ev. Ioan I, 29-34; Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9
8 L Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul și Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
9 M Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei
10 M Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; † Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitinei (Post. Nu se fac nunți)
11 J † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie
12 V Sf. Mc. Tatiana diac. și Eutasia (Post. Nu se fac nunți)
13 S Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. de Nisibe (Sâmbăta după Botezul Domnului)
14 D Sf. Cuv. Mucenici din Sinai și Rait; Sf. Nina (Odovania praznicului Botezului Domnului)
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși);
Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 7, voscr. 10
15 L Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul
16 M Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul
17 M †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
18 J † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 V Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia (Post. Nu se fac nunți)
20 S †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Vas și Eusebiu; Sf. Mc. In, Pin și Rin
21 D Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian și Achila
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon);
Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 8, voscr. 11
22 L Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 M Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24 M Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, ep. Carpasiei (Post. Nu se fac nunți)
25 J † Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului
26 V Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan (Post. Nu se fac nunți)
27 S † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28 D Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul; Sf. Muceniță Haris
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu);
Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 1, voscr. 1
29 L Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30 M †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei
31 M Sf. Mc. doctori fără de arginți și făcători de minuni Chir și Ioan; Sf. Mc. Trifena (Post. Nu se fac nunți)

Februarie (29 zile)

1 J Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Mucenițe Perpetua și Felicitas (Nu se fac nunți)
2 V (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan și Gavriil (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
3 S Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Prorociță Ana
4 D Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie
Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege);
Ap. II Corinteni IV, 6-15; Ev. Matei XXII, 35-46; glas 2, voscr. 2
5 L Sf. Mc. Agata și Teodula
6 M Sf. Ier. Vucol, epi. Smirnei și Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare
7 M Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada (Post. Nu se fac nunți)
8 J Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta și Maria
9 V Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfințiți Mc. Marcel și Pangratie (Odovania praznicului Întâmpinării Domnului) (Post. Nu se fac nunți)
10 S †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata și Valentina
11 D Sf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanților);
Ap. II Corinteni VI, 1-10; Ev. Matei XXV, 14-30; glas 3, voscr. 3
12 L Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea
13 M Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei
14 M Sf. Cuv. Auxentie, Maron și Avraam; Sf. Filimon, ep. Gazei (Post. Nu se fac nunți)
15 J Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria
16 V Sf. Mc. Pamfil, Valent, Pavel și Seleuc; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
17 S Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. împărați Marcian și Pulheria
18 D Sf. Ier. Leon, ep. Romei și Agapit, ep. Sinaului
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii);
Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 4, voscr. 4
19 L Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie și Macarie
20 M Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei și Agaton, ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion
21 M Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei (Post. Nu se fac nunți)
22 J Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie și Limneu
23 V Sf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Post. Nu se fac nunți)
24 S † Întâia și a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului
25 D Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru și Ipatie (Începutul Triodului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului);
Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 5, voscr. 5
26 L Sf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca; Sf. Teodor
27 M Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu
28 M Sf. Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfințit Mc. Proterie, patriarhul Alexandriei; Sf. Sfințit Mc. Nestor (Harți)
29 J †) Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman din Dobrogea

Martie (31 zile)

1 V Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel și Antonie (Harți)
2 S Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie și Nestor
3 D Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor);
Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 6, voscr. 6
4 L Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana
5 M Sf. Mc. Conon din Isauria, Conon Grădinarul și Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
6 M Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Post. Nu se fac nunți)
7 J Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului; Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Cherson
8 V Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei și Pavel, ep. Plusiadei; Sf. Mc. Dometie (Post. Nu se fac nunți)
9 S † Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Pomenirea morților - Moșii de iarnă) (Pomenirea morților - Moșii de primăvară)
10 D Sf. Mc. Codrat, Ciprian Dionisie și cei împreună cu ei
Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți);
Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 7, voscr. 7
11 L Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Sf. Sfințit Mc. Pionie, pr. din Smirna; Sf. Mc. Trofin și Talul (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
12 M Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
13 M Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
14 J Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
15 V Sf. Mc. Agapie, Plisie și Timolau (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
16 S Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa și Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
17 D Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai);
Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 8, voscr. 8
18 L Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim și Evcarpion (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
19 M Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac. (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
20 M Sf. Cuv. Mc. uciși în M-rea Sf. Sava cel Sfințit; Sf. Ier. Nichita Mărt. (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți)
21 J Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)
22 V Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împăratului Traian (Post. Nu se fac nunți)
23 S Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 D Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei; Sf. Cuv. Zaharia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica I din Post (a Ortodoxiei);
Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 1, voscr. 9
25 L (†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
26 M Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția (Odovania praznicului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)
27 M Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor; Sf. Proroc Anania (Post. Nu se fac nunți)
28 J Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Post. Nu se fac nunți)
29 V Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie (Post. Nu se fac nunți)
30 S Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon; Sf. Proroc Ioad (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
31 D Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin diac.; Sf. Acachie Mărt., ep. Melitinei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum);
Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 2, voscr. 10

Aprilie (30 zile)

1 L Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie; Sf. Cuv. Macarie Mărt. (Post. Nu se fac nunți)
2 M Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie (Post. Nu se fac nunți)
3 M Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Post. Nu se fac nunți)
4 J Sf. Cuv. Iosif, imnograful, Gheorghe din Maleon, Zosima și Platon (Post. Nu se fac nunți)
5 V Sf. Mc. Teodul și Agatopod; Sf. Mc. Victorin, Claudie, Diodor, Serapion și Nichifor (Post. Nu se fac nunți)
6 S Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
7 D Sf. Mc. Caliopie, Achilina și Rufin diac.; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci);
Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 11
8 L Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți)
9 M Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Cuv. Vadim arhim. (Post. Nu se fac nunți)
10 M Sf. Mc. Terentie, Pompie, African, Maxim și Dima (Post. Nu se fac nunți)
11 J †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului; Sf. Cuv. Trifina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
12 V † Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. de Parion; Sf. Antuza (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
13 S Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
14 D † Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic);
Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 4, voscr. 1
15 L Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent și Vasilisa (Post. Nu se fac nunți)
16 M Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina și Hionia (Post. Nu se fac nunți)
17 M Sf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei; Sf. Ier. Acachie, ep. Melitinei (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)
18 J Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma Mărt., ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ioanina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
19 V Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)
20 S †) Sf. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina, Atanasie și Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
21 D Sf. Sfințit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca);
Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 5, voscr. 2
22 L Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Post. Nu se fac nunți)
23 M †) Sf. M. Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 M † Sf. Ier. Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș; Sf. Mc. Pasicrat și Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
25 J Sf. Ap. și Ev. Marcu; † Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
26 V Sf. Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Post. Nu se fac nunți)
27 S Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu și Zinon (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
28 D Sf. Ap. Iason și Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor);
Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
29 L Sf. și Marea Luni; Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
30 M Sf. și Marea Marți; Sf. Ap. Iacov al lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

Mai (31 zile)

1 M Sf. și Marea Miercuri; Sf. Proroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie; Sf. Cuv. Isidora (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
2 J Sf. și Marea Joi; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare; † Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului (Pomenirea morților - Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
3 V Sf. și Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; † Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa Mavra; Sf. Mc. Diodor și Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru. Nu se fac nunți)
4 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Monica, mama Fer. Augustin; Sf. Cuv. Valerian și Nichifor (Post negru. Nu se fac nunți)
5 D (†) Învierea Domnului (Sf. Paști) (Vecernia Învierii) (Nu se fac nunți)
Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
6 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie și Ilarion (Nu se fac nunți)
7 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat (Nu se fac nunți)
8 M †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia (Harți. Nu se fac nunți)
9 J Sf. Proroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea la Bari a moaștelor Sf. Ier. Nicolae (Nu se fac nunți)
10 V †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Mc. Alfeu, Filadelf și Ciprian; Sf. Cuv. Isihie Mărt. și Lavrentie (Harți. Nu se fac nunți)
11 S Sf. Mc. Mochie, Arghir și Dioscor; Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor (Nu se fac nunți)
12 D †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma);
Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
13 L Sf. Mc. Glicheria; Sf. Serghie Mărt.
14 M Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului
15 M Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ier. Ahile, ep. Larisei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
16 J Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; Sf. Mc. Nicolae din Mețovo; Sf. Mc. Isachie, Simeon și Petru
17 V Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
18 S Sf. Mc. Petru, Dionisie, Paulin și Hristina; Sf. Mc. Teodot și cele 7 Sf. Mc. fecioare
19 D Sf. Sfințit Mc. Patrichie, ep. Prusei; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon
Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor);
Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
20 L Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21 M †) Sf. Mari Împărați și întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena
22 M Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctorița (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
23 J Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa
24 V Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
25 S † A treia aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
26 D Sf. Ap. Carp și Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie și Elena
Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda);
Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
27 L Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, eo. Sardei; Sf. Mc. Alipie; Sf. Mărt. Ioan Rusul
28 M Sf. Sfințit Mc. Eutihie, ep. Melitinei; Sf. Ier. Nichita Mărt., ep. Calcedonului
29 M Sf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian; Sf. Ier. Alexandru, arhiep. Alexandriei; Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic (Înjumătățirea praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
30 J Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31 V Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Iunie (30 zile)

1 S Sf. Mc. Iustin Martirul și Filosoful și cei împreună cu el; Sf. Mc. Hariton, Firm și Valerian
2 D †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor Mărt., patriarhul Constantinopolului
Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii);
Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
3 L Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie, Claudie și Paula fecioara
4 M † Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Ier. Mitrofan, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr
5 M Sf. Sfințit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru, Apolo și Leonid (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
6 J Sf. Cuv. Visarion și Ilarion cel Nou, eg. Mănăstirii Dalmaților; Sf. Mc. Ghelasie și Valeria
7 V Sf. Sfințit Mc. Teodot din Ancira; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
8 S Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9 D Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria și Enata
Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere);
Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
10 L Sf. Mc. Alexandru și Antonina; Sf. Sfințit Mc. Timotei, ep. Prusiei
11 M Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei
12 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
13 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor (Nu se fac nunți)
14 V Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărt., patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
15 S Sf. Proroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Augustin și Ieronim
16 D Sf. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei
Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic);
Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
17 L Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie și Felix
18 M Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm
19 M Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
20 J Sf. Mc. Metodie, ep. Patarelor; Sf. Calist, patriarhul Constantinopolului
21 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
22 S †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești; Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei; Sf. Mc. Zenon, Zina și Galaction (Pomenirea morților - Moșii de vară) (Nu se fac nunți)
23 D (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) (Nu se fac nunți)
Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
24 L (†) Sf. Treime (Nu se fac nunți)
25 M Sf. Cuv. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și frații săi; Sf. Mc. Livia; Sf. Cuv. Dionisie și Dometie (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)
26 M Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goției (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post. Nu se fac nunți)
27 J Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiță Ioana; Sf. Mc. Anect (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
28 V Aducerea moaștelor Sf. Mc. doctori fără de arginți și făcători de minuni Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias (Post. Nu se fac nunți)
29 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; (†) Sf. Ap. Petru și Pavel
30 D † Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților);
Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1

Iulie (31 zile)

1 L †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc. doctori fără de arginți și făcători de minuni Cosma și Damian, cei din Roma
2 M Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului
3 M Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patriarhul Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
4 J Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5 V † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie (Post. Nu se fac nunți)
6 S Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma; Sf. Mc. Astie, ep. Dirahiei
7 D Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon și Acachie; Sf. Mc. Evanghel
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli);
Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
8 L Sf. M. Mc. Procopie și mama sa, Sf. Mc. Teodosia; † Sf. Mc. Epictet pr. și Astion m.
9 M Sf. Sfințiți Mc. Pangratie, ep. Tavromeniei și Chiril, ep. Gortinei; Sf. Mc. Andrei și Prov
10 M Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor și Siluan (Post. Nu se fac nunți)
11 J Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu ap. și luminătoarea Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra
12 V †) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului "Prodromița" de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; Sf. Cuv. Mihai Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul (Post. Nu se fac nunți)
13 S Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Mc. Maria din Persia; Sf. Cuv. Sara
14 D Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții);
Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
15 L Sf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei; Sf. Cuv. Iosif, arhiep. Tesalonicului
16 M Sf. Sfințit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Iulia; Sf. Mc. Avudim și Faust
17 M Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep. Ionopolei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
18 J † Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel și Valentina
19 V Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaștelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Post. Nu se fac nunți)
20 S †) Sf. și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul
21 D Sf. Cuv. Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Proroc Iezechiel; † Sf. Cuv. Rafail și Partenie, de la Agapia Veche
Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea slugii sutașului);
Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
22 L Sf. Mironosiță și întocmai cu ap., Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23 M Aducerea Moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Sfințit Mc. Apolinarie, ep. Ravenei; Sf. Mc. Vitalie și Valeria; Sf. Mc. Trofim și Teofil
24 M Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen (Post. Nu se fac nunți)
25 J Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada și Eupraxia
26 V Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma; † Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel (Post. Nu se fac nunți)
27 S † Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28 D Sf. Ap. și diac. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei);
Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
29 L Sf. Mc. Calinic, Mamant și Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30 M Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Sfințit Mc. Valentin, ep. Umbriei; Sf. Mc. Iulita (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
31 M Înainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. și Dreptul Iosif din Arimateea (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Post. Nu se fac nunți)

August (31 zile)

1 J Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
2 V Aducerea moaștelor Sf. întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul împărat Iustinian cel Mare (Post. Nu se fac nunți)
3 S Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
4 D Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaștelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum);
Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
5 L Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți)
6 M (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
7 M †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiep. Ierusalimului; Sf. Irina împărăteasa (Post. Nu se fac nunți)
8 J Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Post. Nu se fac nunți)
9 V Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post. Nu se fac nunți)
10 S Sf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc. Sixt, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
11 D †) Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Evplu, arhid. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum);
Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
12 L Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil și Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post. Nu se fac nunți)
13 M Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei (Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului) (Post. Nu se fac nunți)
14 M Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Proroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Post. Nu se fac nunți)
15 J (†) Adormirea Maicii Domnului (Nu se fac nunți)
16 V Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; † Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid (Post. Nu se fac nunți)
17 S Sf. Mc. Miron pr., Straton, Ciprian și Tirs
18 D Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien și Leon
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor);
Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
19 L Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla
20 M Sf. Proroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie
21 M Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust (Post. Nu se fac nunți)
22 J Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin și Severian
23 V Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum (Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului) (Post. Nu se fac nunți)
24 S Sf. Sfințiți Mc. Eutihie și Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25 D Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare - potolirea furtunii);
Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
26 L Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa; Sf. Mc. Atic
27 M Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia și Fanurie; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei
28 M Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Prorocița, fiica lui Fanuel (Post. Nu se fac nunți)
29 J (†) Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
30 V †) Sf. Ier. Varlaam, mitropolitul Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
31 S Așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust și Mina

Septembrie (30 zile)

1 D † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul și Marta, mama sa; Sf. 40 de Mucenițe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc) Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului);
Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
2 L Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului
3 M Sf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
4 M Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post. Nu se fac nunți)
5 J Sf. Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
6 V Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie și Macarie (Post. Nu se fac nunți)
7 S Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci) (Nu se fac nunți)
8 D (†) Nașterea Maicii Domnului (Nu se fac nunți)
Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim);
Ap. Filipeni II, 5-11; Galateni VI, 11-18; Ev. Luca X, 33-42; XI, 27-28; Ioan III, 13-17; glas 2, voscr. 11
9 L Sf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; † Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic
10 M Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11 M Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin bucătarul (Post. Nu se fac nunți)
12 J Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul (Odovania praznicului Nașterii Maicii Domnului)
13 V Înainte-prăznuirea Înălțării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul si Ciprian, ep. Cartaginei; † Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian (Post. Nu se fac nunți)
14 S (†) Înălțarea Sf. Cruci (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 D †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita Romanul; † Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos);
Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 1
16 L Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila
17 M Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi
18 M Sf. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna și Castor (Post. Nu se fac nunți)
19 J Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont
20 V Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist (Post. Nu se fac nunți)
21 S Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci) (Odovania praznicului Înălțării Sf. Cruci)
22 D † Sf. Ier. Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată);
Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 4, voscr. 2
23 L Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia
24 M Sf. întâia Mc. și întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25 M Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej (Post. Nu se fac nunți)
26 J †) Mutarea la Domnul a Sf. Ap. și Ev. Ioan; † Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27 V †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia (Post. Nu se fac nunți)
28 S † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Proroc Baruh
29 D Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia și Petronia
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor);
Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 5, voscr. 3
30 L Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani (Nu se fac nunți)

Octombrie (31 zile)

1 M †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; † Sf. Cuv. Iosif și Chiriac de la Bisericani (Nu se fac nunți)
2 M Sf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara (Post. Nu se fac nunți)
3 J Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4 V Sf. Sfințit Mc. Ierotei, ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact și Calistena (Post. Nu se fac nunți)
5 S Sf. Mc. Haritina și Mamelta
6 D Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain);
Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 6, voscr. 4
7 L † Sf. M. Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. și Polihronie
8 M Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia
9 M Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic și Atanasia (Post. Nu se fac nunți)
10 J Sf. Mc. Evlampie și sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian și Teofil Mărt.
11 V Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier. Teofan Mărt., ep. Niceei; Sf. Mc. Zenaida și Filonila (Post. Nu se fac nunți)
12 S Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Ier. Cosma, ep. Maiumei
13 D † Aducerea moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie
Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda Semănătorului);
Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 7, voscr. 5
14 L †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie
15 M Sf. Sfințit Mc. Luchian, pr. din Antiohia; Sf. Ier. Savin, ep. Ciprului și Vars, ep. Edesei; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou
16 M Sf. Mc. Longhin Sutașul; Sf. Mc. Domnin (Post. Nu se fac nunți)
17 J Sf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18 V Sf. Ap. și Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân (Post. Nu se fac nunți)
19 S Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. și Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
20 D Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor);
Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 8, voscr. 6
21 L †) Sf. Cuv. Mărt: Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt: Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22 M Sf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei, cel întocmai cu ap.; Sf. 7 tineri din Efes
23 M Sf. Ap. Iacov, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; Sf. Ier. Ignatie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Macarie Romanul; Sf. Cuv. Petroniu (Post. Nu se fac nunți)
24 J Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih, Sevastiana și Valentin
25 V Sf. Mc. Marcian și Martirie, Valerie și Hrisaf; Sf. Tavita (Post. Nu se fac nunți)
26 S †) Sf. M. Mc. Dimitrie, izvorâtorul de Mir
27 D † Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală); Sf. Mc. Nestor
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair);
Ap. Fapte XII, 1-11; Efeseni IV, 7-13; Efeseni II, 14-22; Ev. Matei X, 16-22; Luca VIII, 41-56; glas 1, voscr. 7
28 L † Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Țării Românești; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii ai lor: Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi; Sf. Ier. Firmilian, ep.
29 M Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie și Maria, nepoata sa
30 M Sf. Sfințit Mc. Zenovie, ep. Ciliciei și sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa (Post. Nu se fac nunți)
31 J Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah

Noiembrie (30 zile)

1 V Sf. doctori fără de arginți și făcători de minuni Cosma și Damian, cei din Asia (Post. Nu se fac nunți)
2 S Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie și Anempodist (Pomenirea morților - Moşii de toamnă)
3 D Sf. Sfințiți Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.; Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr);
Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 2, voscr. 8
4 L Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Sfințiți Mc. Nicandru ep. Mirelor și Ermeu pr.
5 M Sf. Mc. Galaction și Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiep. Alexandriei
6 M Sf. Pavel Mărt., patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Post. Nu se fac nunți)
7 J Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei
8 V †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
9 S Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Ier. Nectarie de la Eghina; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie
10 D Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast și Sosipatru, Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv);
Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 3, voscr. 9
11 L † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 M Sf. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; †) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13 M †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza; Sf. Cuv. Mc. Damaschin (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
14 J Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Ap.; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
15 V †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv diac. (Începutul Postului Crăciunului) (Post. Nu se fac nunți)
16 S Sf. Ap. și Ev. Matei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
17 D Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei și Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina);
Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 4, voscr. 10
18 L Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu diac. (Post. Nu se fac nunți)
19 M Sf. Proroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
20 M Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, patriarhul Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
21 J (†) Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
22 V Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sf. Mc. Cecilia (Post. Nu se fac nunți)
23 S † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, și Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
24 D Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei, și Petru, ep. Alexandriei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor);
Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 5, voscr. 11
25 L † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
26 M Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
27 M Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanael și Pinufrie (Post. Nu se fac nunți)
28 J Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
29 V Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Post. Nu se fac nunți)
30 S †) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; † Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Decembrie (31 zile)

1 D Sf. Proroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum - Ziua Națională a României) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunții fiului de împărat);
Ap. II Corinteni I, 21-24; II, 1-4; Ev. Matei XXII, 1-14; glas 6, voscr. 1
2 L Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Ier. Solomon, arhiep. Efesului (Post. Nu se fac nunți)
3 M † Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica și Căldărușani; Sf. Proroc Sofonie; Sf. Mc. Teodor, arhiep. Alexandriei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
4 M † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
5 J †) Sf. Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
6 V †) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
7 S †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, ep. Mediolanului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
8 D Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar și Onisifor (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove);
Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 7, voscr. 2
9 L Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
10 M Sf. Mc. Mina, Ermoghen și Evgraf (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
11 M Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou (Post. Nu se fac nunți)
12 J †) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, arhiep. Ierusalimului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
13 V †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara din Siracuza (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
14 S Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian și Apolonie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
15 D Sf. Sfințit Mc. Elefterie, ep. Iliriei și mama sa, Sf. Mc. Antia; Sf. Mc. Suzana (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină);
Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 8, voscr. 3
16 L Sf. Proroc Agheu; Sf. Teofana împărăteasa (Post. Nu se fac nunți)
17 M Sf. Proroc Daniel și Sf. trei tineri: Anania, Azaria și Misail (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
18 M † Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiep. Ierusalimului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
19 J Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Aglaia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
20 V Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Post. Nu se fac nunți)
21 S Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
22 D † Sf. Ier. Petru Movilă, mitropolitul Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon și Teodota (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului);
Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 1, voscr. 4
23 L Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Post. Nu se fac nunți)
24 M Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină. Nu se fac nunți)
25 M (†) Nașterea Domnului (Crăciunul) (Harți. Nu se fac nunți)
26 J A doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; Sf. Sfințit Eftimie Mărt., ep. Sardei (Nu se fac nunți)
27 V A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap., întâiul Mc. și Arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărt. (Harți. Nu se fac nunți)
28 S Sf. 20.000 de Mc. arși în Nicomidia; Sf. Sfințit Mc. Glicherie pr. (Sâmbăta după Nașterea Domnului) (Nu se fac nunți)
29 D Sf. 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel și Tadeu (Nu se fac nunți)
Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Prorocul și Sf. Iacob, ruda Domnului);
Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 2, voscr. 5
30 L Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon (Nu se fac nunți)
31 M Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania praznicului Nașterii Domnului) (Nu se fac nunți)

Aveți o întrebare?