Ianuarie (31 zile)

1 V (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei (Tedeum - Anul Nou) (Harți. Nu se fac nunți.)
2 S Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Nu se fac nunți.)
3 D Sf. Proroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Nu se fac nunți.)
Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan)
>Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 5, voscr. 8
4 L Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Nu se fac nunți.)
5 M Sf. Sfințit Mc. Teopempt și Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezului Domnului) (Post negru. Nu se fac nunți.)
6 M (†) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare) (Harți. Nu se fac nunți.)
7 J † Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
8 V Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul și Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica (Post. Nu se fac nunți.)
9 S Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei (Sâmbăta după Botezul Domnului)
10 D Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; † Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitinei
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)
Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9
11 L † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie
12 M Sf. Mc. Tatiana diac. și Eutasia
13 M Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. de Nisibe (Post. Nu se fac nunți.)
14 J Sf. Cuv. Mucenici din Sinai și Rait; Sf. Nina (Odovania praznicului Botezului Domnului)
15 V Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul (Post. Nu se fac nunți.)
16 S Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul
17 D †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria
Duminica a XXIX-a după Rusalii (A celor 10 leproși)
Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 7, voscr. 10
18 L † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 M Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
20 M †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Vas și Eusebiu; Sf. Mc. In, Pin și Rin (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
21 J Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian și Achila
22 V Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul (Post. Nu se fac nunți.)
23 S Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24 D Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, ep. Carpasiei
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon)
Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 8, voscr. 11
25 L † Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului
26 M Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan
27 M † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
28 J Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul; Sf. Muceniță Haris
29 V Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei (Post. Nu se fac nunți.)
30 S †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei
31 D Sf. Mc. doctori fără de arginți și făcători de minuni Chir și Ioan; Sf. Mc. Trifena Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu)
Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 1, voscr. 1

Februarie (28 zile)

1 L Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Mucenițe Perpetua și Felicitas (Nu se fac nunți.)
2 M (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan și Gavriil (Nu se fac nunți.)
3 M Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Prorociță Ana (Post. Nu se fac nunți.)
4 J Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie
5 V Sf. Mc. Agata și Teodula (Post. Nu se fac nunți.)
6 S Sf. Ier. Vucol, epi. Smirnei și Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare
7 D Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanților)
Ap. II Corinteni VI, 1-10; Ev. Matei XXV, 14-30; glas 2, voscr. 2
8 L Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta și Maria
9 M Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfințiți Mc. Marcel și Pangratie (Odovania praznicului Întâmpinării Domnului)
10 M †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata și Valentina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
11 J Sf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12 V Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea (Post. Nu se fac nunți.)
13 S Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei
14 D Sf. Cuv. Auxentie, Maron și Avraam; Sf. Filimon, ep. Gazei
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii)
Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 3, voscr. 3
15 L Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria
16 M Sf. Mc. Pamfil, Valent, Pavel și Seleuc; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului
17 M Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. împărați Marcian și Pulheria (Post. Nu se fac nunți.)
18 J Sf. Ier. Leon, ep. Romei și Agapit, ep. Sinaului
19 V Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie și Macarie (Post. Nu se fac nunți.)
20 S Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei și Agaton, ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion
21 D Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei (Începutul Triodului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului)
Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 4, voscr. 4
22 L Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie și Limneu
23 M Sf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia
24 M † Întâia și a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (Harți)
25 J Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru și Ipatie
26 V Sf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca; Sf. Teodor (Harți)
27 S Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu
28 D †) Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfințit Mc. Proterie, patriarhul Alexandriei; Sf. Sfințit Mc. Nestor
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor)
Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 5, voscr. 5

Martie (31 zile)

1 L Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel și Antonie
2 M Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie și Nestor
3 M Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (Post. Nu se fac nunți.)
4 J Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana
5 V Sf. Mc. Conon din Isauria, Conon Grădinarul și Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Post. Nu se fac nunți.)
6 S Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Pomenirea morților - Moșii de iarnă)
7 D Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului; Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Cherson
Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți)
Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 6, voscr. 6
8 L Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei și Pavel, ep. Plusiadei; Sf. Mc. Dometie (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți.)
9 M † Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Pomenirea morților - Moșii de primăvară) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți.)
10 M Sf. Mc. Codrat, Ciprian Dionisie și cei împreună cu ei (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți.)
11 J Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Sf. Sfințit Mc. Pionie, pr. din Smirna; Sf. Mc. Trofin și Talul (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți.)
12 V Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți.)
13 S Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți.)
14 D Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți.)
Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai)
Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 7, voscr. 7
15 L Sf. Mc. Agapie, Plisie și Timolau (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți.)
16 M Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa și Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți.)
17 M Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți.)
18 J Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim și Evcarpion (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți.)
19 V Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac. (Post. Nu se fac nunți.)
20 S Sf. Cuv. Mc. uciși în M-rea Sf. Sava cel Sfințit; Sf. Ier. Nichita Mărt. (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
21 D Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
Duminica I din Post (a Ortodoxiei)
Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 8, voscr. 8
22 L Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împăratului Traian (Post. Nu se fac nunți.)
23 M Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Post. Nu se fac nunți.)
24 M Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei; Sf. Cuv. Zaharia (Post. Nu se fac nunți.)
25 J (†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
26 V Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția (Odovania praznicului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți.)
27 S Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor; Sf. Proroc Anania (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
28 D Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum)
Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 1, voscr. 9
29 L Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie (Post. Nu se fac nunți.)
30 M Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon; Sf. Proroc Ioad (Post. Nu se fac nunți.)
31 M Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin diac.; Sf. Acachie Mărt., ep. Melitinei (Post. Nu se fac nunți.)

Aprilie (30 zile)

1 J Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie; Sf. Cuv. Macarie Mărt. (Post. Nu se fac nunți.)
2 V Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie (Post. Nu se fac nunți.)
3 S Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
4 D Sf. Cuv. Iosif, imnograful, Gheorghe din Maleon, Zosima și Platon (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci)
Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 2, voscr. 10
5 L Sf. Mc. Teodul și Agatopod; Sf. Mc. Victorin, Claudie, Diodor, Serapion și Nichifor (Post. Nu se fac nunți.)
6 M Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida (Post. Nu se fac nunți.)
7 M Sf. Mc. Caliopie, Achilina și Rufin diac.; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei (Post. Nu se fac nunți.)
8 J Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți.)
9 V Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Cuv. Vadim arhim. (Post. Nu se fac nunți.)
10 S Sf. Mc. Terentie, Pompie, African, Maxim și Dima (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
11 D †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului; Sf. Cuv. Trifina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic)
Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 3, voscr. 11
12 L † Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. de Parion; Sf. Antuza (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
13 M Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Post. Nu se nunți)
14 M † Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Denia Canonului cel Mare) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
15 J Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent și Vasilisa (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
16 V Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina și Hionia (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți.)
17 S Sf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei; Sf. Ier. Acachie, ep. Melitinei (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
18 D Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma Mărt., ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ioanina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca)
Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 4, voscr. 1
19 L Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie (Post. Nu se fac nunți.)
20 M †) Sf. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina, Atanasie și Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
21 M Sf. Sfințit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga (Post. Nu se fac nunți.)
22 J Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Post. Nu se fac nunți.)
23 V †) Sf. M. Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
24 S † Sf. Ier. Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș; Sf. Mc. Pasicrat și Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
25 D Sf. Ap. și Ev. Marcu; † Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor)
Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
26 L Sf. și Marea Luni; Sf. Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți.)
27 M Sf. și Marea Marți; Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu și Zinon (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți.)
28 M Sf. și Marea Miercuri; Sf. Ap. Iason și Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți.)
29 J Sf. și Marea Joi; Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni (Pomenirea morților - Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
30 V Sf. și Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Sf. Ap. Iacov al lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru. Nu se fac nunți.)

Mai (31 zile)

1 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Proroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie; Sf. Cuv. Isidora Coborarea la iad a Mantuitorului (Post negru. Nu se fac nunți.)
2 D (†) Învierea Domnului (Sf. Paști); Aducerea moastelor Sfantului Atanasie cel Mare; Sfantul Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului (Vecernia Învierii) (Nu se fac nunți.)
Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
3 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); † Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa Mavra; Sf. Mc. Diodor și Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie (Nu se fac nunți.)
4 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Monica, mama Fer. Augustin; Sf. Cuv. Valerian și Nichifor (Nu se fac nunți.)
5 M Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou; Sf. Mc. Neofit, Gaie și Gaian (Harți. Nu se fac nunți.)
6 J Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie și Ilarion (Nu se fac nunți.)
7 V †) Izvorul Tămăduirii; Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat (Harți. Nu se fac nunți.)
8 S †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia (Nu se fac nunți.)
9 D Sf. Proroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea la Bari a moaștelor Sf. Ier. Nicolae
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma)
Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
10 L Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Mc. Alfeu, Filadelf și Ciprian; Sf. Cuv. Isihie Mărt. și Lavrentie
11 M Sf. Mc. Mochie, Arghir și Dioscor; Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor
12 M †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
13 J Sf. Mc. Glicheria; Sf. Serghie Mărt.
14 V Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
15 S Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ier. Ahile, ep. Larisei
16 D Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; Sf. Mc. Nicolae din Mețovo; Sf. Mc. Isachie, Simeon și Petru
Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor)
Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
17 L Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan
18 M Sf. Mc. Petru, Dionisie, Paulin și Hristina; Sf. Mc. Teodot și cele 7 Sf. Mc. fecioare
19 M Sf. Sfințit Mc. Patrichie, ep. Prusei; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
20 J Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21 V †) Sf. Mari Împărați și întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
22 S Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctorița
23 D Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa
Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda)
Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
24 L Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana
25 M † A treia aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
26 M Sf. Ap. Carp și Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie și Elena (Înjumătățirea praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
27 J Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, eo. Sardei; Sf. Mc. Alipie; Sf. Mărt. Ioan Rusul
28 V Sf. Sfințit Mc. Eutihie, ep. Melitinei; Sf. Ier. Nichita Mărt., ep. Calcedonului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
29 S Sf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian; Sf. Ier. Alexandru, arhiep. Alexandriei; Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic
30 D Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam; Sf. Mc. Natalie
Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii)
Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
31 L Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie

Iunie (30 zile)

1 M Sf. Mc. Iustin Martirul și Filosoful și cei împreună cu el; Sf. Mc. Hariton, Firm și Valerian
2 M †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor Mărt., patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
3 J Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie, Claudie și Paula fecioara
4 V † Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Ier. Mitrofan, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
5 S Sf. Sfințit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru, Apolo și Leonid
6 D Sf. Cuv. Visarion și Ilarion cel Nou, eg. Mănăstirii Dalmaților; Sf. Mc. Ghelasie și Valeria
Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere)
Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
7 L Sf. Sfințit Mc. Teodot din Ancira; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim
8 M Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat;
9 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria și Enata (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
10 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor(Nu se fac nunți.)
11 V Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
12 S Sf. Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul
13 D Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, ep. Lefcosiei din Cipru
Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic)
Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
14 L Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărt., patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita
15 M Sf. Proroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Augustin și Ieronim
16 M Sf. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
17 J Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie și Felix
18 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
19 S Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Pomenirea morților - Moșii de vară) (Nu se fac nunți.)
20 D (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) (Nu se fac nunți.)
Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
21 L (†) Sf. Treime (Nu se fac nunți.)
22 M †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești; Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei; Sf. Mc. Zenon, Zina și Galaction
23 M Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfințit Mc. Aristocleu pr. (Harți)
24 J (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); † Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana
25 V Sf. Cuv. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și frații săi; Sf. Mc. Livia; Sf. Cuv. Dionisie și Dometie (Harți)
26 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goției
27 D Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiță Ioana; Sf. Mc. Anect (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților)
Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
28 L Aducerea moaștelor Sf. Mc. doctori fără de arginți și făcători de minuni Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post. Nu se fac nunți.)
29 M (†) Sf. Ap. Petru și Pavel
30 M † Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)

Iulie (31 zile)

1 J †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc. doctori fără de arginți și făcători de minuni Cosma și Damian, cei din Roma
2 V Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului (Post. Nu se fac nunți.)
3 S Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patriarhul Constantinopolului
4 D Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli)
Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
5 L † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie
6 M Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma; Sf. Mc. Astie, ep. Dirahiei
7 M Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon și Acachie; Sf. Mc. Evanghel (Post. Nu se fac nunți.)
8 J Sf. M. Mc. Procopie și mama sa, Sf. Mc. Teodosia; † Sf. Mc. Epictet pr. și Astion m.
9 V Sf. Sfințiți Mc. Pangratie, ep. Tavromeniei și Chiril, ep. Gortinei; Sf. Mc. Andrei și Prov (Post. Nu se fac nunți.)
10 S Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor și Siluan
11 D Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu ap. și luminătoarea Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții)
Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
12 L †) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului "Prodromița" de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; Sf. Cuv. Mihai Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul
13 M Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Mc. Maria din Persia; Sf. Cuv. Sara
14 M Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul (Post. Nu se fac nunți.)
15 J Sf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei; Sf. Cuv. Iosif, arhiep. Tesalonicului
16 V Sf. Sfințit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Iulia; Sf. Mc. Avudim și Faust (Post. Nu se fac nunți.)
17 S Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep. Ionopolei
18 D † Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel și Valentina
Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea slugii sutașului)
Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
19 L Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaștelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov
20 M †) Sf. și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul
21 M Sf. Cuv. Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Proroc Iezechiel; † Sf. Cuv. Rafail și Partenie, de la Agapia Veche (Post. Nu se fac nunți.)
22 J Sf. Mironosiță și întocmai cu ap., Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23 V Aducerea Moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Sfințit Mc. Apolinarie, ep. Ravenei; Sf. Mc. Vitalie și Valeria; Sf. Mc. Trofim și Teofil (Post. Nu se fac nunți.)
24 S Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen
25 D Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada și Eupraxia
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei)
Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
26 L Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma; † Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel
27 M † Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28 M Sf. Ap. și diac. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu (Post. Nu se fac nunți.)
29 J Sf. Mc. Calinic, Mamant și Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30 V Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Sfințit Mc. Valentin, ep. Umbriei; Sf. Mc. Iulita (Post. Nu se fac nunți.)
31 S Înainte- scoaterii Sf. Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. și Dreptul Iosif din Arimateea (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

August (31 zile)

1 D Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum)
Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
2 L Aducerea moaștelor Sf. întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul împărat Iustinian cel Mare (Post. Nu se fac nunți.)
3 M Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post. Nu se fac nunți.)
4 M Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaștelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Post. Nu se fac nunți.)
5 J Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului;†) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți.)
6 V (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
7 S †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiep. Ierusalimului; Sf. Irina împărăteasa (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
8 D Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum)
Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
9 L Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post. Nu se fac nunți.)
10 M Sf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc. Sixt, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post. Nu se fac nunți.)
11 M †) Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Evplu, arhid. (Post. Nu se fac nunți.)
12 J Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil și Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post. Nu se fac nunți.)
13 V Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei (Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului) (Post. Nu se fac nunți.)
14 S Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Proroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
15 D (†) Adormirea Maicii Domnului (Nu se fac nunți.)
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor)
Ap. Filipeni II, 5-11; I Corinteni I, 10-17; Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28; Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
16 L Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; † Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid
17 M Sf. Mc. Miron pr., Straton, Ciprian și Tirs
18 M Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien și Leon (Post. Nu se fac nunți.)
19 J Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla
20 V Sf. Proroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie (Post. Nu se fac nunți.)
21 S Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust
22 D Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin și Severian
Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare - potolirea furtunii)
Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
23 L Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum (Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului)
24 M Sf. Sfințiți Mc. Eutihie și Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25 M Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit (Post. Nu se fac nunți.)
26 J Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa; Sf. Mc. Atic
27 V Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia și Fanurie; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei (Post. Nu se fac nunți.)
28 S Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Prorocița, fiica lui Fanuel
29 D (†) Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului)
Ap. Fapte XIII, 25-33; I Corinteni IV, 9-16; Ev. Marcu VI, 14-30; Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
30 L †) Sf. Ier. Varlaam, mitropolitul Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului
31 M Așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust și Mina

septembrie (30 zile)

1 M † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul și Marta, mama sa; Sf. 40 de Mucenițe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc) (Post. Nu se fac nunți.)
2 J Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului
3 V Sf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist (Post. Nu se fac nunți)
4 S Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. Petroniu
5 D Sf. Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv)
Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11
6 L Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie și Macarie
7 M Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați (Nu se fac nunți.)
8 M (†) Nașterea Maicii Domnului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
9 J Sf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; † Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic
10 V Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa (Post. Nu se fac nunți.)
11 S Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin bucătarul (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)
12 D Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul (Odovania praznicului Nașterii Maicii Domnului)
Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)
Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 3, voscr. 1
13 L Înainte-prăznuirea Înălțării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul si Ciprian, ep. Cartaginei; † Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian
14 M (†) Înălțarea Sf. Cruci (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 M †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita Romanul; † Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei (Post. Nu se fac nunți.)
16 J Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila
17 V Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi (Post. Nu se fac nunți)
18 S Sf. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna și Castor (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)
19 D Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos)
Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 4, voscr. 2
20 L Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist
21 M Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona (Odovania praznicului Înălțării Sf. Cruci)
22 M † Sf. Ier. Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin (Post. Nu se fac nunți.)
23 J Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia
24 V Sf. întâia Mc. și întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul (Post. Nu se fac nunți.)
25 S Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
26 D †) Mutarea la Domnul a Sf. Ap. și Ev. Ioan; † Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată)
Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 5, voscr. 3
27 L †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia
28 M † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Proroc Baruh
29 M Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia și Petronia (Post. Nu se fac nunți.)
30 J Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani (Nu se fac nunți.)

Octombrie (31 zile)

1 V †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; † Sf. Cuv. Iosif și Chiriac de la Bisericani (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
2 S Sf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara
3 D Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor)
Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 6, voscr. 4
4 L Sf. Sfințit Mc. Ierotei, ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact și Calistena;
5 M Sf. Mc. Haritina și Mamelta
6 M Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida (Post. Nu se fac nunți.)
7 J † Sf. M. Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. și Polihronie
8 V Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia (Post. Nu se fac nunți.)
9 S Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic și Atanasia
10 D Sf. Mc. Evlampie și sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian și Teofil Mărt.
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain)
Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 7, voscr. 5
11 L Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier. Teofan Mărt., ep. Niceei; Sf. Mc. Zenaida și Filonila
12 M Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Ier. Cosma, ep. Maiumei
13 M † Aducerea moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie (Post. Nu se fac nunți.)
14 J †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie
15 V Sf. Sfințit Mc. Luchian, pr. din Antiohia; Sf. Ier. Savin, ep. Ciprului și Vars, ep. Edesei; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou (Post. Nu se fac nunți.)
16 S Sf. Mc. Longhin Sutașul; Sf. Mc. Domnin
17 D Sf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda Semănătorului)
Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 8, voscr. 6
18 L Sf. Ap. și Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19 M Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. și Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
20 M Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona (Post. Nu se fac nunți.)
21 J †) Sf. Cuv. Mărt: Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt: Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22 V Sf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei, cel întocmai cu ap.; Sf. 7 tineri din Efes (Post. Nu se fac nunți.)
23 S Sf. Ap. Iacov, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; Sf. Ier. Ignatie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Macarie Romanul; Sf. Cuv. Petroniu
24 D Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih, Sevastiana și Valentin
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor)
Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 1, voscr. 7
25 L Sf. Mc. Marcian și Martirie, Valerie și Hrisaf; Sf. Tavita
26 M †) Sf. M. Mc. Dimitrie, izvorâtorul de Mir
27 M † Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală); Sf. Mc. Nestor (Post. Nu se fac nunți.)
28 J † Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Țării Românești; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii ai lor: Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi; Sf. Ier. Firmilian, ep.
29 V Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie și Maria, nepoata sa (Post. Nu se fac nunți.)
30 S Sf. Sfințit Mc. Zenovie, ep. Ciliciei și sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa
31 D Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr)
Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 2, voscr. 8

Noiembrie (30 zile)

1 L Sf. doctori fără de arginți și făcători de minuni Cosma și Damian, cei din Asia
2 M Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie și Anempodist
3 M Sf. Sfințiți Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.; Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida (Post. Nu se fac nunți.)
4 J Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Sfințiți Mc. Nicandru ep. Mirelor și Ermeu pr.
5 V Sf. Mc. Galaction și Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiep. Alexandriei (Post. Nu se fac nunți.)
6 S Sf. Pavel Mărt., patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Pomenirea morților - Moşii de toamnă)
7 D Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair)
Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 3, voscr. 9
8 L †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri
9 M Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Ier. Nectarie de la Eghina; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie
10 M Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast și Sosipatru, Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest (Post. Nu se fac nunți.)
11 J † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 V Sf. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; †) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu Sf. Cuv. Nil Pustnicul (Post. Nu se fac nunți.)
13 S †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza; Sf. Cuv. Mc. Damaschin
14 D Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Ap.; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)
Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 4, voscr. 10
15 L †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv diac. (Începutul Postului Crăciunului) (Post. Nu se fac nunți.)
16 M Sf. Ap. și Ev. Matei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
17 M Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei și Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul (Post. Nu se fac nunți.)
18 J Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu diac. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
19 V Sf. Proroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Post. Nu se fac nunți.)
20 S Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
21 D (†) Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina)
Ap. Evrei IX, 1-7; Efeseni V, 9-19; Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28; Luca XII, 16-21; glas 5, voscr. 11
22 L Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sf. Mc. Cecilia (Post. Nu se fac nunți)
23 M † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, și Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
24 M Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei, și Petru, ep. Alexandriei (Post. Nu se fac nunți.)
25 J † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
26 V Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Post. Nu se fac nunți.)
27 S Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanael și Pinufrie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
28 D Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor)
Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 6, voscr. 1
29 L Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Post. Nu se fac nunți.)
30 M †) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; † Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)

Decembrie (31 zile)

1 M Sf. Proroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum - Ziua Națională a României) (Post. Nu se fac nunți.)
2 J Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Ier. Solomon, arhiep. Efesului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
3 V † Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica și Căldărușani; Sf. Proroc Sofonie; Sf. Mc. Teodor, arhiep. Alexandriei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
4 S † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin; (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
5 D †) Sf. Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove)
Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 7, voscr. 2
6 L †) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
7 M †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, ep. Mediolanului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
8 M Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar și Onisifor (Post. Nu se fac nunți.)
9 J Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
10 V Sf. Mc. Mina, Ermoghen și Evgraf (Post. Nu se fac nunți.)
11 S Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
12 D †) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, arhiep. Ierusalimului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină)
Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 8, voscr. 3
13 L †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara din Siracuza (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
14 M Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian și Apolonie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
15 M Sf. Sfințit Mc. Elefterie, ep. Iliriei și mama sa, Sf. Mc. Antia; Sf. Mc. Suzana (Post. Nu se fac nunți.)
16 J Sf. Proroc Agheu; Sf. Teofana împărăteasa (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
17 V Sf. Proroc Daniel și Sf. trei tineri: Anania, Azaria și Misail (Post. Nu se fac nunți.)
18 S † Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiep. Ierusalimului (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
19 D Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Aglaia (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți.)
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului;)
Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 1, voscr. 4
20 L Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Post. Nu se fac nunți.)
21 M Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
22 M † Sf. Ier. Petru Movilă, mitropolitul Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon și Teodota (Post. Nu se fac nunți.)
23 J Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți.)
24 V Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină. Nu se fac nunți.)
25 S (†) Nașterea Domnului (Crăciunul) (Nu se fac nunți.)
26 D A doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; Sf. Sfințit Eftimie Mărt., ep. Sardei; (Nu se fac nunți.)
Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Prorocul și Sf. Iacob, ruda Domnului)
Ap. Evrei II, 11-18; Galateni V, 22; VI, 2; Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; Matei XI, 27-30; Matei II, 13-23; glas 2, voscr. 5
27 L A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap., întâiul Mc. și Arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărt. (Nu se fac nunți.)
28 M Sf. 20.000 de Mc. arși în Nicomidia; Sf. Sfințit Mc. Glicherie pr. (Nu se fac nunți.)
29 M Sf. 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel și Tadeu (Harți. Nu se fac nunți.)
30 J Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon (Nu se fac nunți.)
31 V Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania praznicului Nașterii Domnului) (Harți. Nu se fac nunți.)

Ianuarie (31 zile)

1 S (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei și mama sa Sf. Emilia (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Tedeum - Anul Nou) (Nu se fac nunți)
2 D Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov; (Nu se fac nunți)
Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan)
Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 3, voscr. 6
3 L Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Nu se fac nunți)
4 M Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Nu se fac nunți)
5 M Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului) (Post negru. Nu se fac nunți)
6 J (†) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare) (Nu se fac nunți)
7 V † Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
8 S Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica (Sâmbăta după Botezul Domnului)
9 D Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)
Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 4, voscr. 7
10 L Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitenei;
11 M † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie
12 M Sf. Mc. Tatiana diaconița și Eutasia (Post. Nu se fac nunți)
13 J Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. din Nisibe;
14 V Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mc. din Sinai și Rait; Sf. Nina, luminătoarea Georgiei; (Post. Nu se fac nunți)
15 S Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul
16 D Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși)
Ap. Coloseni I, 12-18; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 5, voscr. 8
17 L †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou de la Veria
18 M † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiep. Alexandriei
19 M Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul;Sf. Ier. Marcu, mitr. Efesului; Sf. Mc. Eufrasia (Post. Nu se fac nunți)
20 J †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu, In, Pin și Rim;
21 V Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma (Post. Nu se fac nunți)
22 S Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 D Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon)
Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 6, voscr. 9
24 L Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Sankt Petersburg (Tedeum - Ziua Unirii Principatelor Române)
25 M †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; † Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului
26 M †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitr. Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan (Post. Nu se fac nunți)
27 J † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împ.
28 V >Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul (Post. Nu se fac nunți)
29 S Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30 D †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu)
Ap. Evrei XIII, 7-16; I Timotei IV, 9-15; Ev. Matei V, 14-19; Luca XIX, 1-10; glas 7, voscr. 10
31 L Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan

Februarie (28 zile)

1 M Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua și Felicitas (Nu se fac nunți)
2 M (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Evrei VII, 7-17 (Utrenie: Luca II, 25-32) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
3 J Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Proorociță Ana
4 V Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie (Post. Nu se fac nunți)
5 S Sf. Mc. Agata și Teodula
6 D Sf. Ier. Vucol, ep. Smirnei și Fotie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii)
Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 8, voscr. 11
7 L Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
8 M Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia
9 M Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor (Post. Nu se fac nunți)
10 J †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina
11 V Sf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora, împ. (Post. Nu se fac nunți)
12 S Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Mc. Hristea
13 D Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patr. Alexandriei (Începutul Triodului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii(a Vameșului și Fariseului)
Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1
14 L Sf. Cuv. Auxenție, Maron și Avraam
15 M Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior
16 M Sf. Mc. Pamfil preotul și Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului (Harți)
17 J Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împ. Marcian și Pulheria
18 V Sf. Ier. Leon cel Mare, ep. Romei (Harți)
19 S Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia
20 D Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei; Sf. Cuv. Visarion
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor)
Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 2, voscr. 2
21 L Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei
22 M Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Constantinopol
23 M Sf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Post. Nu se fac nunți)
24 J † Întâia și a doua aflare a Capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului
25 V Sf. Ier. Tarasie, patr. Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
26 S Sf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca (Pomenirea morților - Moșii de iarnă)
27 D Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne)
Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 3, voscr. 3
28 L †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfințit Mc. Proterie, patr. Alexandriei (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)

Martie (31 zile)

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)
2 M Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
3 J Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)
4 V Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
5 S Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul(Sâmbăta Sf. Cuvioși) (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)
6 D Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paști. Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză)
Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 4, voscr. 4
7 L Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson; Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Sfintelor Paști) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
9 M † Sf. 40 de Mc. din Sevastia (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Pomenirea morților - Moșii de primăvară) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
10 J Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)
11 V Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului (Post. Nu se fac nunți)
12 S Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
13 D Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica I din Post (a Ortodoxiei)
Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 5, voscr. 5
14 L Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Post. Nu se fac nunți)
15 M Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau (Post. Nu se fac nunți)
16 M Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos (Post. Nu se fac nunți)
17 J Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu (Post. Nu se fac nunți)
18 V Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului (Post. Nu se fac nunți)
19 S Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac. (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
20 D Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum)
Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 6, voscr. 6
21 L Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion; (Post. Nu se fac nunți)
22 M Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian (Post. Nu se fac nunți)
23 M Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Post. Nu se fac nunți)
24 J Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
25 V (†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
26 S Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
27 D Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci)
Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 7
28 L Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Post. Nu se fac nunți)
29 M Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie (Post. Nu se fac nunți)
30 M Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon (Post. Nu se fac nunți)
31 J Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac. (Post. Nu se fac nunți)

Aprilie (30 zile)

1 V Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie (Post. Nu se fac nunți)
2 S Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
3 D Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a IV-a din Post(a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic; Predica de pe munte - Fericirile)
Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8
4 L Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon și Zosima (Post. Nu se fac nunți)
5 M Sf. Mc. Teodul și Agatopod; Sf. Mc. Victorin și cei împreună cu el (Post. Nu se fac nunți)
6 M † Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)
7 J Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
8 V Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)
9 S Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea Capadociei; Sf. Cuv. Vadim (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
10 D Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca)
Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9
11 L †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului Asiei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
12 M †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. Pariei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
13 M Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Post. Nu se fac nunți)
14 J †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 V Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent (Post. Nu se fac nunți)
16 S Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina și Hionia (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
17 D Sfantul Simeon, episcopul Persiei; (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor)
Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
18 L Sf. și Marea Luni; Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
19 M Sf. și Marea Marți; Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
20 M Sf. și Marea Miercuri; † Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
21 J Sf. și Marea Joi; Sf. Sfințit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra, împ. (Pomenirea morților - Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
22 V Sf. și Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru. Nu se fac nunți)
23 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Mc. Valerie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 D (†) Învierea Domnului (Sfintele Paști) (Nu se fac nunți)
Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
25 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului; Sf. Ap. și Ev. Marcu (Nu se fac nunți)
26 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); †) Sf. Ierarhi Ilie Iorest, Simion Stefan si Sava Brancovici, mitropolitii Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Marturisitorul din Maramures (Slujba lor din 24 aprilie este savarsita in a treia zi de Pasti); Sf. Sfințit Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Cuv. Glafira; † Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Nu se fac nunți)
27 M Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Zinon, Marcu și Aristarh (Harți. Nu se fac nunți)
28 J Sf. Ap. Iason și Sosipatru; † Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia (Nu se fac nunți)
29 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Ic. M. D. Siriaca de la M. Ghighiu; Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni (Harți. Nu se fac nunți)
30 S Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei (Nu se fac nunți)

Mai (31 zile)

1 D Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma)
Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
2 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare în Constantinopol; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patr. Constantinopolului; Sf. Matrona din Moscova
3 M †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa, Mavra
4 M Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
5 J Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou
6 V Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
7 S Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat
8 D †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare
Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor)
Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
9 L Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari
10 M Sf. Ap. Simon Zilotul
11 M Sf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
12 J †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului
13 V Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt. (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
14 S Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului;
15 D Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei
Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda)
Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
16 L Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei
17 M Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan
18 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
19 J Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei
20 V Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
21 S †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena
22 D Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic
Duminica a V-a după Paști(a Samarinencii)
Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
23 L Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa
24 M Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat
25 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; † A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
26 J Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena
27 V Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
28 S Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului
29 D Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian
Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere)
Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
30 L Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam
31 M Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie

Iunie (30 zile)

1 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Iustin Martirul și Filosoful și cei impreună cu ei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
2 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului (Nu se fac nunți)
3 V Sf. Mc. Luchilian, Ipatie și Paula fecioara (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
4 S †) Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Ier. Mitrofan, patr. Constantinopolului; Sf. Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr
5 D Sf. Sfințit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. Mc. Apolon și Leonid
Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic)
Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
6 L Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. M. Dalmaților; Sf. Cuv. Visarion
7 M Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Ancirei; Sf. Mc. Zenaida
8 M † Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
9 J Sf. Ier. Chiril, arhiep. Alexandriei
10 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Alexandru și Antonina; Sf. Sfințit Mc. Timotei, ep. Prusiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
11 S Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei (Pomenirea morților - Moșii de vară) (Nu se fac nunți)
12 D (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Duminica a VIII-a după Paști; (Nu se fac nunți)
Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
13 L (†) Sf. Treime (Nu se fac nunți)
14 M Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului
15 M Sf. Prooroc Amos; † Sf. Mc. Isihie; Fer. Augustin și Ieronim (Harți)
16 J Sf. Ier. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei
17 V Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie și Felix (Harți)
18 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm
19 D Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)
Duminica I după Rusalii(a Tuturor Sfinților)
Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
20 L Sf. Sfințit Mc. Metodie, ep. Patarelor; Sf. Ier. Calist, patr. Constantinopolului (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post. Nu se fac nunți)
21 M Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
22 M †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitr. Țării Românești; Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
23 J Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfințit Mc. Aristocleu, pr. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 V (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); † Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana; (Dezlegare la ulei vin și peste. Nu se fac nunți)
25 S Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și frații săi; Sf. Mc. Livia (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
26 D Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goției (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli; Lumina faptelor bune si marturisirea lui Hristos)
Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
27 L Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiță Ioana (Post. Nu se fac nunți)
28 M Aducerea moaștelor Sf. Mc. Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
29 M (†) Sf. Ap. Petru și Pavel (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
30 J † Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț

Iulie (31 zile)

1 V †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc. Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, cei din Roma (Post. Nu se fac nunți)
2 S Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patr. Ierusalimului
3 D Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patr. Constantinopolului
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții)
Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
4 L Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5 M † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Lampadie
6 M Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma (Post. Nu se fac nunți)
7 J †)Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon; Sf. Mc. Evanghel
8 V Sf. M. Mc. Procopie și mama sa, Teodosia; †) Sf. Mc. Epictet preotul și Astion monahul (Post. Nu se fac nunți)
9 S †) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la M. Neamț; Sf. Sfințiți Mc. Pangratie, ep. Tavromeniei
10 D Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei
Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului)
Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
11 L Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu Ap. și luminătoarea Rusiei
12 M †) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Prodromița” de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; Cuv. Mihai Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul
13 M Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Cuv. Sara (Post. Nu se fac nunți)
14 J Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
15 V Sf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei (Post. Nu se fac nunți)
16 S Sf. Sfințit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Iulia
17 D Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep. Ionopolei
Duminica a V-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei; Rugăciunea lui Iisus)
Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
18 L †) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum (Ostrov); Sf. Cuv. Pamvo
19 M Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaștelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov
20 M †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
21 J Sf. Cuv. Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail și Partenie, de la Agapia Veche
22 V Sf. Mironosiță, întocmai cu Ap., Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela (Post. Nu se fac nunți)
23 S Aducerea Moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, Vitalie și Valeria
24 D Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum)
Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
25 L Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Eupraxia și Olimpiada
26 M Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Cuv. Paraschevi din Roma; †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș)
27 M † Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
28 J Sf. Ap. și diac. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
29 V Sf. Mc. Calinic, Veniamin și Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi (Post. Nu se fac nunți)
30 S Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Mc. Valentin, ep. Umbriei
31 D Înainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. și Dreptul Iosif din Arimateea (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
Duminica a VII-a după Rusalii(Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum);
Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7

August (31 zile)

1 L Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 frați Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului. Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
2 M Aducerea moaștelor Sf. Întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împ. Iustinian cel Mare (Post. Nu se fac nunți)
3 M Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post. Nu se fac nunți)
4 J Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil (Post. Nu se fac nunți)
5 V Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți)
6 S (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
7 D †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv. Pafnutie - Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Sfințit Mc. Narcis, arhep. Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor)
Ap. Efeseni II, 4-10; I Corinteni I, 10-17; Ev. Marcu IX, 2-9; Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
8 L Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Post. Nu se fac nunți)
9 M Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos (Post. Nu se fac nunți)
10 M Sf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc. Xist, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post. Nu se fac nunți)
11 J †) Sf. Ier. Nifon, patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post. Nu se fac nunți)
12 V Sf. Mc. Fotie și Anichit (Post. Nu se fac nunți)
13 S Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului; Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
14 D Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare - potolirea furtunii)
Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
15 L (†) Adormirea Maicii Domnului (Nu se fac nunți)
16 M Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid
17 M †) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Miron pr., Straton și Ciprian (Post. Nu se fac nunți)
18 J Sf. Mc. Flor și Lavru
19 V Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla (Post. Nu se fac nunți)
20 S Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie
21 D Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; † Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului)
Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
22 L Sf. Mc. Agatonic și cei îmtruna cu ei
23 M Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; † Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum (Lyon)
24 M Sf. Sfințit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation (Post. Nu se fac nunți)
25 J Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26 V Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa (Post. Nu se fac nunți)
27 S Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei
28 D Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia
Duminica a XI-a după Rusalii(Pilda datornicului nemilostiv)
Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11
29 L (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Fapte XIII, 25-33 (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
30 M †) Sf. Ier. Varlaam, mitr. Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Ioan, Pavel cel Nou și Alexandru, patr. Constantinopolului
31 M Așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului (Post. Nu se fac nunți)

Septembrie (30 zile)

1 J † Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul (Tedeum - Anul Nou bisericesc)
2 V Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patr. Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
3 S Sf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina; †) Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la M. Stânișoara
4 D Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu
Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat)
Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1
5 L Sf. Prooroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul
6 M Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie;
7 M Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați (Post. Nu se fac nunți)
8 J (†) Nașterea Maicii Domnului (Nu se fac nunți)
9 V Sf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic (Post. Nu se fac nunți)
10 S Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Împ. Pulheria (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)
11 D Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin Bucătarul
Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)
Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 4, voscr. 2
12 L Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul
13 M Înainte-prăznuirea Înălțării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul și Ciprian, ep. Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; † Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian
14 M (†) Înălțarea Sfintei Cruci; Sf. Nou Mc. Macarie, ucenicul patr. Nifon (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 J †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitr. Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, arhiep. Larisei
16 V Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila (Post. Nu se fac nunți)
17 S †) Sf. Ier. Dionisie, ep. Cetății Albe - Ismail; Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)
18 D Sf. Ier. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos)
Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 5, voscr. 3
19 L Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont
20 M Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist
21 M Odovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Post. Nu se fac nunți)
22 J †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la M. Brazi, mitr. Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope
23 V Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia (Post. Nu se fac nunți)
24 S Sf. întâia Mc., întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25 D Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată)
Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 6, voscr. 4
26 L †) Mutarea Sf. Ap. și Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27 M †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitr. Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia
28 M † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru (Post. Nu se fac nunți)
29 J Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia
30 V Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani (Post. Nu se fac nunți)

Octombrie (31 zile)

1 S (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Chiriac și Iosif de la Bisericani (Nu se fac nunți)
2 D Sf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor)
Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 7, voscr. 5
3 L Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4 M Sf. Sfințit Mc. Ierotei, ep. Atenei
5 M Sf. Mc. Haritina; †) Sf. Cuv. Misail și Daniil de la M. Turnu (Post. Nu se fac nunți)
6 J Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 V † Sf. M. Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. și Polihronie (Post. Nu se fac nunți)
8 S Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia
9 D Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Atanasia, Andronic și Anastasia
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain)
Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 8, voscr. 6
10 L Sf. Mc. Evlampie și sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian și Teofil Mărt.
11 M Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier. Teofan Mărt., ep. Niceei
12 M Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Ier. Cosma, ep. Maiumei (Post. Nu se fac nunți)
13 J † Aducerea moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie
14 V †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 S Sf. Mc. Luchian, pr. din Antiohia
16 D Sf. Mc. Longhin Sutașul
Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Rugăciunea lui Iisus; Pilda semănătorului)
Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 1, voscr. 7
17 L Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18 M Sf. Ap. și Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19 M Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila; (Post. Nu se fac nunți)
20 J Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Gherasim din Chefalonia
21 V †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare (Post. Nu se fac nunți)
22 S Sf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei; Sf. 7 tineri din Efes;
23 D Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; Sf. Cuv. Macarie Romanul
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor)
Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 2, voscr. 8
24 L Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih și Valentin
25 M Sf. Mc. Marcian și Martirie; Sf. Tavita
26 M †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
27 J †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor
28 V † Sf. Ier. Iachint, mitr. Țării Românești; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii ai lor: Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi; Sf. Ier. Firmilian, ep. Cezareei Capadociei; (Post. Nu se fac nunți)
29 S Sf. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie și Maria, nepoata sa
30 D Sf. Sfințit Mc. Zenovie, ep. Ciliciei și sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr)
Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 3, voscr. 9
31 L Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah

Noiembrie (30 zile)

1 M Sf. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia
2 M Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Anempodist (Post. Nu se fac nunți)
3 J Sf. Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.; Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
4 V Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Cuv.Gheorghe Mărt. din Drama (Post. Nu se fac nunți)
5 S Sf. Mc. Galaction și Epistimia (Pomenirea morților - Moşii de toamnă)
6 D Sf. Pavel Mărt., patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair)
Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 4, voscr. 10
7 L Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei
8 M †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri
9 M †) Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie; Sf. Cuv. Matrona (Post. Nu se fac nunți)
10 J Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest
11 V † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul (Post. Nu se fac nunți)
12 S Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei; †) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13 D †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)
Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 5, voscr. 11
14 L Sf. Ap. Filip unul dintre cei 12 Apostoli; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)
15 M †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv, diac. (Începutul Postului Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
16 M Sf. Ap. și Ev. Matei (Post. Nu se fac nunți)
17 J Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei Pontului și Ghenadiei, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
18 V Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu (Post. Nu se fac nunți)
19 S Sf. Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
20 D Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; † Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiep. Constantinopolului; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina)
Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 6, voscr. 1
21 L (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
22 M Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
23 M † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei și Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 J Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei și Petru, ep. Alexandriei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
25 V Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
26 S Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
27 D Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail și Pinufrie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor)
Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 7, voscr. 2
28 L Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post. Nu se fac nunți)
29 M Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
30 M †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; † Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Decembrie (31 zile)

1 J Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum - Ziua Națională a României) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
2 V Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Porfirie Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, arhiep. Efesului (Post. Nu se fac nunți)
3 S †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica și Căldărușani; Sf. Prooroc Sofonie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
4 D † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVII-a după Rusalii(Tămăduirea femeii gârbove)
Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 8, voscr. 3
5 L †) Sf. Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Anastasie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
6 M †) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
7 M †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, ep. Mediolanului (Milano) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
8 J Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic și Onisifor (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
9 V Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
10 S Sf. Mc. Mina, Ermoghen și Evgraf (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
11 D Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină)
Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 1, voscr. 4
12 L †) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
13 M †) Sf. Ier. Dosoftei, mitr. Moldovei; † Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf. Mc. Lucia, fecioara din Siracuza (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
14 M Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie (Post. Nu se fac nunți)
15 J Sf. Sfințit Mc. Elefterie, ep. Iliriei; Sf. Mc. Antia și Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
16 V Sf. Prooroc Agheu; Sf. Teofana, împ. (Post. Nu se fac nunți)
17 S Sf. Prooroc Daniel și Sf. trei tineri: Anania, Azaria și Misail (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
18 D †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiep. Ierusalimului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica dinaintea Nașterii Domnului(a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului)
Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 2, voscr. 5
19 L Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Cuv. Aglaia, Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; (Post. Nu se fac nunți)
20 M Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
21 M Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Post. Nu se fac nunți)
22 J †) Sf. Ier. Petru Movilă, mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
23 V Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiep. Neocezareei (Zi aliturgică) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină. Nu se fac nunți)
24 S Sf. Mc. Eugenia (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Ajunul Crăciunului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
25 D (†) Nașterea Domnului (Crăciunul) (Nu se fac nunți)
(†) Duminica Nașterii Domnului
Ap. Galateni IV, 4-7; Ev. Matei II, 1-12; glas 3, voscr. 6
26 L A doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; Sf. Sfințit Mc. Eftimie, ep. Sardelor (Nu se fac nunți)
27 M A treia zi de Crăciun; † Sf. Ap., întâiul Mc. și arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărt. (Nu se fac nunți)
28 M Sf. 20.000 de Mc. arși în Nicomidia (Harți. Nu se fac nunți)
29 J Sf. 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel și Tadeu (Nu se fac nunți)
30 V Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon, arhim. (Harți. Nu se fac nunți)
31 S Odovania Praznicului Nașterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Sâmbăta după Nașterea Domnului) (Slujba în noaptea trecerii dintre ani) (Nu se fac nunți)

Ianuarie (31 zile)

1 D (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei și mama sa Sf. Emilia (Tedeum - Anul Nou) (Nu se fac nunți)
Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan);
Ap. Coloseni II, 8-12; Evrei XIII, 17-21; II Timotei IV, 5-8; Ev. Luca II, 20-21; 40-52; Marcu I, 1-8; glas 4, voscr. 7
2 L Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov; (Nu se fac nunți)
3 M Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Nu se fac nunți)
4 M Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Harți. Nu se fac nunți)
5 J Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului) (Post negru. Nu se fac nunți)
6 V (†) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare) (Harți. Nu se fac nunți)
7 S † Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (Sâmbăta după Botezul Domnului)
8 D Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului);
Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 5, voscr. 8
9 L Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei
10 M Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitenei;
11 M † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
12 J Sf. Mc. Tatiana diaconița și Eutasia
13 V †) Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. din Nisibe; (Post. Nu se fac nunți)
14 S Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mc. din Sinai și Rait; Sf. Nina, luminătoarea Georgiei;
15 D Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși);
Ap. Coloseni I, 12-18; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 6, voscr. 9
16 L Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul
17 M †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou de la Veria
18 M † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiep. Alexandriei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
19 J Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul;Sf. Ier. Marcu, mitr. Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
20 V †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu, In, Pin și Rim; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
21 S Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma
22 D Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu);
Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 7, voscr. 10
23 L Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24 M Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Sankt Petersburg (Tedeum - Ziua Unirii Principatelor Române)
25 M †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
26 J †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitr. Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan
27 V † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împ. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
28 S Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul
29 D Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii);
Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 8, voscr. 11
30 L †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei
31 M Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan

Februarie (28 zile)

1 M Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua și Felicitas (Post. Nu se fac nunți)
2 J (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Evrei VII, 7-17 (Utrenie: Luca II, 25-32) (Nu se fac nunți)
3 V Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Proorociță Ana (Post. Nu se fac nunți)
4 S Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie
5 D Sf. Mc. Agata și Teodula (Începutul Triodului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului);
Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1
6 L Sf. Ier. Vucol, ep. Smirnei și Fotie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare
7 M Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
8 M Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia (Harți)
9 J Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor
10 V †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina (Harți)
11 S Sf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora, împ.
12 D Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Mc. Hristea
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor);
Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 2, voscr. 2
13 L Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patr. Alexandriei
14 M Sf. Cuv. Auxenție, Maron și Avraam
15 M Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior (Post. Nu se fac nunți)
16 J Sf. Mc. Pamfil preotul și Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului
17 V Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împ. Marcian și Pulheria (Post. Nu se fac nunți)
18 S Sf. Ier. Leon cel Mare, ep. Romei (Pomenirea morților - Moșii de iarnă)
19 D Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne);
Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 3, voscr. 3
20 L Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei; Sf. Cuv. Visarion (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)
21 M Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)
22 M Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Constantinopol (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
23 J Sf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)
24 V † Întâia și a doua aflare a Capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
25 S Sf. Ier. Tarasie, patr. Constantinopolului (Sâmbăta Sf. Cuvioși) (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)
26 D Sf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paști) (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză);
Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 4, voscr. 4
27 L Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Sfintelor Paști) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
28 M †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfințit Mc. Proterie, patr. Alexandriei (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

Martie (31 zile)

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți)
2 J Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)
3 V Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (Post. Nu se fac nunți)
4 S Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana (Sâmbăta Sf. Teodor Tiron - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
5 D Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica I din Post (a Ortodoxiei);
Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 5, voscr. 5
6 L Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci (Post. Nu se fac nunți)
7 M Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson; Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului (Post. Nu se fac nunți)
8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei (Post. Nu se fac nunți)
9 J † Sf. 40 de Mc. din Sevastia (Pomenirea morților - Moșii de primăvară) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
10 V Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei (Post. Nu se fac nunți)
11 S Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
12 D Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum);
Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 6, voscr. 6
13 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
14 M Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Post. Nu se fac nunți)
15 M Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau (Post. Nu se fac nunți)
16 J Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos (Post. Nu se fac nunți)
17 V Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu (Post. Nu se fac nunți)
18 S Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
19 D Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci);
Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 7
20 L Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit (Post. Nu se fac nunți)
21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion; (Post. Nu se fac nunți)
22 M Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian (Post. Nu se fac nunți)
23 J Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Post. Nu se fac nunți)
24 V Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
25 S (†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
26 D Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic; Predica de pe munte - Fericirile);
Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8
27 L Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor (Post. Nu se fac nunți)
28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Post. Nu se fac nunți)
29 M Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)
30 J Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
31 V Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac. (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)

Aprilie (30 zile)

1 S Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
2 D Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca);
Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9
3 L Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie (Post. Nu se fac nunți)
4 M Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon și Zosima (Post. Nu se fac nunți)
5 M Sf. Mc. Teodul și Agatopod; Sf. Mc. Victorin și cei împreună cu el (Post. Nu se fac nunți)
6 J † Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida (Post. Nu se fac nunți)
7 V Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei (Post. Nu se fac nunți)
8 S Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
9 D Sf. Mc. Eupsihie (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor);
Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
10 L Sf. și Marea Luni; Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
11 M Sf. și Marea Marți; †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului (Slujba lui se va savarsi anticipat in Duminica Floriilor); Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului Asiei (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
12 M Sf. și Marea Miercuri; †) Sf. Mc. Sava de la Buzău (Slujba lui se va savarsi luni, a doua zi de Pasti); Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. Pariei (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
13 J Sf. și Marea Joi; Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
14 V Sf. și Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului (Slujba lui se va savarsi marti, a treia zi de Pasti); Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru. Nu se fac nunți)
15 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
16 D (†) Învierea Domnului (Sfintele Paști) (Nu se fac nunți)
Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
17 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); Sf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei (Nu se fac nunți)
18 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul (Nu se fac nunți)
19 M Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie (Harți. Nu se fac nunți)
20 J † Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina (Nu se fac nunți)
21 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Ic. M. D. Siriaca de la M. Ghighiu; Sf. Sfințit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra, împ. (Harți. Nu se fac nunți)
22 S Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei (Nu se fac nunți)
23 D †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma);
Ap. Fapte XII, 1-11; Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2; Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
24 L †) Sf. Ier. Mărt. Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș; Sf. Mc. Pasicrat și Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta
25 M †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului; Sf. Ap. și Ev. Marcu
26 M Sf. Sfințit Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Cuv. Glafira; † Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
27 J Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Zinon, Marcu și Aristarh
28 V Sf. Ap. Iason și Sosipatru; † Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
29 S Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni
30 D Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei
Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4

Mai (31 zile)

1 L Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie
2 M Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare în Constantinopol; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patr. Constantinopolului; Sf. Matrona din Moscova
3 M †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa, Mavra (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
4 J Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin
5 V Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
6 S Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar
7 D Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat
Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda);
Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
8 L †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare
9 M Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari
10 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. Ap. Simon Zilotul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
11 J Sf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor
12 V †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
13 S Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.
14 D Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului;
Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii);
Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
15 L Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei
16 M Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei
17 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
18 J Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin
19 V Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
20 S Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi
21 D †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena
Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere);
Ap. Fapte XXVI, 1; 12-20; Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan X, 1-9; Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
22 L Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic
23 M Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa
24 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
25 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; † A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (Nu se fac nunți)
26 V Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
27 S Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul
28 D Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului
Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic);
Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
29 L Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian
30 M Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam
31 M Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Iunie (30 zile)

1 J Sf. Iustin Martirul și Filosoful și cei impreună cu ei
2 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
3 S Sf. Mc. Luchilian, Ipatie și Paula fecioara (Pomenirea morților - Moșii de vară) (Nu se fac nunți)
4 D Duminica a VIII-a după Paști (Nu se fac nunți)
(†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile);
Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
5 L (†) Sf. Treime (Nu se fac nunți)
6 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. M. Dalmaților; Sf. Cuv. Visarion
7 M Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Ancirei; Sf. Mc. Zenaida (Harți)
8 J † Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9 V Sf. Ier. Chiril, arhiep. Alexandriei (Harți)
10 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Mc. Alexandru și Antonina; Sf. Sfințit Mc. Timotei, ep. Prusiei
11 D Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților);
Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
12 L Sf. Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post. Nu se fac nunți)
13 M Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, ep. Lefcosiei din Cipru (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
14 M Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
15 J Sf. Prooroc Amos; † Sf. Mc. Isihie; Fer. Augustin și Ieronim (Dezlegare la ulei, vin și peste. Nu se fac nunți)
16 V Sf. Ier. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei (Post. Nu se fac nunți)
17 S Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie și Felix (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
18 D Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli);
Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
19 L Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
20 M Sf. Sfințit Mc. Metodie, ep. Patarelor; Sf. Ier. Calist, patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
21 M Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie (Post. Nu se fac nunți)
22 J †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitr. Țării Românești; Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
23 V Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfințit Mc. Aristocleu, pr. (Post. Nu se fac nunți)
24 S (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); † Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana; (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
25 D Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și frații săi; Sf. Mc. Livia (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții);
Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
26 L Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goției (Post. Nu se fac nunți)
27 M Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiță Ioana (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
28 M Aducerea moaștelor Sf. Mc. Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias (Post. Nu se fac nunți)
29 J (†) Sf. Ap. Petru și Pavel
30 V † Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Iulie (31 zile)

1 S †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc. Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, cei din Roma
2 D Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patr. Ierusalimului
Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului);
Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
3 L Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patr. Constantinopolului
4 M Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5 M † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Lampadie (Post. Nu se fac nunți)
6 J Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma
7 V †)Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon; Sf. Mc. Evanghel (Post. Nu se fac nunți)
8 S Sf. M. Mc. Procopie și mama sa, Teodosia; †) Sf. Mc. Epictet preotul și Astion monahul
9 D †) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la M. Neamț; Sf. Sfințiți Mc. Pangratie, ep. Tavromeniei
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei);
Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
10 L Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei
11 M Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu Ap. și luminătoarea Rusiei
12 M †) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Prodromița” de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; Cuv. Mihai Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
13 J Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Cuv. Sara
14 V Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul (Post. Nu se fac nunți)
15 S Sf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei
16 D Sf. Sfințit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Iulia
Duminica a VI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea slăbănogului din Capernaum; Rugăciunea lui Iisus);
Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
17 L Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep. Ionopolei
18 M †) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum (Ostrov); Sf. Cuv. Pamvo
19 M Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaștelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Post. Nu se fac nunți)
20 J †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
21 V Sf. Cuv. Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail și Partenie, de la Agapia Veche (Post. Nu se fac nunți)
22 S Sf. Mironosiță, întocmai cu Ap., Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23 D Aducerea Moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, Vitalie și Valeria
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum);
Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
24 L Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen
25 M Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Eupraxia și Olimpiada
26 M Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Cuv. Paraschevi din Roma; †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș) (Post. Nu se fac nunți)
27 J † Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon
28 V Sf. Ap. și diac. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu (Post. Nu se fac nunți)
29 S Sf. Mc. Calinic, Veniamin și Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30 D Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Mc. Valentin, ep. Umbriei
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor);
Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
31 L Înainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. și Dreptul Iosif din Arimateea (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

August (31 zile)

1 M Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 frați Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
2 M Aducerea moaștelor Sf. Întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împ. Iustinian cel Mare (Post. Nu se fac nunți)
3 J Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post. Nu se fac nunți)
4 V Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil (Post. Nu se fac nunți)
5 S Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
6 D (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Ap. II Petru I, 10-17; Ev. Matei XVII, 1-9; glas 8, voscr. 9
7 L †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv. Pafnutie - Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Sfințit Mc. Narcis, arhep. Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor (Post. Nu se fac nunți)
8 M Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Post. Nu se fac nunți)
9 M Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos (Post. Nu se fac nunți)
10 J Sf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc. Xist, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post. Nu se fac nunți)
11 V †) Sf. Ier. Nifon, patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post. Nu se fac nunți)
12 S Sf. Mc. Fotie și Anichit (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
13 D Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului; Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului);
Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
14 L Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul M. D.) (Post. Nu se fac nunți)
15 M (†) Adormirea Maicii Domnului (Nu se fac nunți)
16 M Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid (Post. Nu se fac nunți)
17 J †) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Miron pr., Straton și Ciprian
18 V Sf. Mc. Flor și Lavru (Post. Nu se fac nunți)
19 S Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla
20 D Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv);
Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11
21 L Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; † Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust
22 M Sf. Mc. Agatonic și cei îmtruna cu ei
23 M Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; † Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum (Lyon) (Post. Nu se fac nunți)
24 J Sf. Sfințit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation
25 V Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit (Post. Nu se fac nunți)
26 S Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa
27 D Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei
Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat);
Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1
28 L Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia
29 M (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Fapte XIII, 25-33 (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
30 M †) Sf. Ier. Varlaam, mitr. Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Ioan, Pavel cel Nou și Alexandru, patr. Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
31 J Așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului

Septembrie (30 zile)

1 V † Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul (Tedeum - Anul Nou bisericesc) (Post. Nu se fac nunți)
2 S Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patr. Constantinopolului
3 D Sf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina; †) Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la M. Stânișoara
Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi);
Ap. I Corinteni XVI, 13-24; Ev. Matei XXI, 33-44; glas 4, voscr. 2
4 L Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu
5 M Sf. Prooroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul
6 M Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie; (Post. Nu se fac nunți)
7 J Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați (Nu se fac nunți)
8 V (†) Nașterea Maicii Domnului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
9 S Sf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)
10 D Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Împ. Pulheria
Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim);
Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 5, voscr. 3
11 L Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin Bucătarul
12 M Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul
13 M Înainte-prăznuirea Înălțării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul și Ciprian, ep. Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; † Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian (Post. Nu se fac nunți)
14 J (†) Înălțarea Sfintei Cruci; Sf. Nou Mc. Macarie, ucenicul patr. Nifon (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 V †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitr. Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, arhiep. Larisei (Post. Nu se fac nunți)
16 S Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)
17 D †) Sf. Ier. Dionisie, ep. Cetății Albe - Ismail; Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos);
Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 6, voscr. 4
18 L Sf. Ier. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna
19 M Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont
20 M Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist (Post. Nu se fac nunți)
21 J Odovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona
22 V †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la M. Brazi, mitr. Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope (Post. Nu se fac nunți)
23 S Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia
24 D Sf. întâia Mc., întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată);
Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 7, voscr. 5
25 L Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
26 M †) Mutarea Sf. Ap. și Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27 M †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitr. Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia (Post. Nu se fac nunți)
28 J † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru
29 V Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia (Post. Nu se fac nunți)
30 S Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani

Octombrie (31 zile)

1 D (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Chiriac și Iosif de la Bisericani
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor); Ap. Filipeni II, 5-11; Fapte IX, 10-19; II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca X, 33-42; XI, 27-28; Luca X, 16-21; Luca VI, 31-36; glas 8, voscr. 6
2 L Sf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara
3 M Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4 M Sf. Sfințit Mc. Ierotei, ep. Atenei (Post. Nu se fac nunți)
5 J Sf. Mc. Haritina; †) Sf. Cuv. Misail și Daniil de la M. Turnu
6 V Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida (Post. Nu se fac nunți)
7 S † Sf. M. Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. și Polihronie
8 D Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain);
Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 2, voscr. 8
9 L Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Atanasia, Andronic și Anastasia
10 M Sf. Mc. Evlampie și sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian și Teofil Mărt.
11 M Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier. Teofan Mărt., ep. Niceei (Post. Nu se fac nunți)
12 J Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Ier. Cosma, ep. Maiumei
13 V † Aducerea moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie (Post. Nu se fac nunți)
14 S †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie
15 D Sf. Mc. Luchian, pr. din Antiohia
Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda semănătorului; Rugăciunea lui Iisus);
Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 1, voscr. 7
16 L Sf. Mc. Longhin Sutașul
17 M Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18 M Sf. Ap. și Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân (Post. Nu se fac nunți)
19 J Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila;
20 V Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Gherasim din Chefalonia (Post. Nu se fac nunți)
21 S †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22 D Sf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei; Sf. 7 tineri din Efes;
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor);
Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 3, voscr. 9
23 L Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; Sf. Cuv. Macarie Romanul
24 M Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih și Valentin
25 M Sf. Mc. Marcian și Martirie; Sf. Tavita (Post. Nu se fac nunți)
26 J †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
27 V †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor (Post. Nu se fac nunți)
28 S † Sf. Ier. Iachint, mitr. Țării Românești; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii ai lor: Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi; Sf. Ier. Firmilian, ep. Cezareei Capadociei;
29 D Sf. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie și Maria, nepoata sa
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair);
Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 4, voscr. 10
30 L Sf. Sfințit Mc. Zenovie, ep. Ciliciei și sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa
31 M Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah

Noiembrie (30 zile)

1 M Sf. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia (Post. Nu se fac nunți)
2 J Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Anempodist
3 V Sf. Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.; Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida (Post. Nu se fac nunți)
4 S Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Cuv.Gheorghe Mărt. din Drama (Pomenirea morților - Moşii de toamnă)
5 D Sf. Mc. Galaction și Epistimia
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr);
Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 5, voscr. 11
6 L Sf. Pavel Mărt., patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia
7 M Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei
8 M †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri
9 J †) Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie; Sf. Cuv. Matrona
10 V Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest (Post. Nu se fac nunți)
11 S † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 D Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei; †) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv);
Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 6, voscr. 1
13 L †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza
14 M Sf. Ap. Filip unul dintre cei 12 Apostoli; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)
15 M †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv, diac. (Începutul Postului Nașterii Domnului) (Post. Nu se fac nunți)
16 J Sf. Ap. și Ev. Matei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
17 V Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei Pontului și Ghenadiei, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul (Post. Nu se fac nunți)
18 S Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
19 D Sf. Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina);
Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 7, voscr. 2
20 L Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; † Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiep. Constantinopolului; (Post. Nu se fac nunți)
21 M (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
22 M Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sf. Mc. Cecilia (Post. Nu se fac nunți)
23 J † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei și Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
24 V Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei și Petru, ep. Alexandriei (Post. Nu se fac nunți)
25 S Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
26 D Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor);
Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 8, voscr. 3
27 L Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail și Pinufrie (Post. Nu se fac nunți)
28 M Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
29 M Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Post. Nu se fac nunți)
30 J †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; † Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Decembrie (31 zile)

1 V Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum - Ziua Națională a României) (Post. Nu se fac nunți)
2 S Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Porfirie Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, arhiep. Efesului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
3 D †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica și Căldărușani; Sf. Prooroc Sofonie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanților);
Ap. II Corinteni VI, 1-10; Ev. Matei XXV, 14-30; glas 1, voscr. 4
4 L † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
5 M †) Sf. Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Anastasie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
6 M †) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
7 J †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, ep. Mediolanului (Milano) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
8 V Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic și Onisifor (Post. Nu se fac nunți)
9 S Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
10 D Sf. Mc. Mina, Ermoghen și Evgraf (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove);
Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 2, voscr. 5
11 L Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou (Post. Nu se fac nunți)
12 M †) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
13 M †) Sf. Ier. Dosoftei, mitr. Moldovei; † Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf. Mc. Lucia, fecioara din Siracuza (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
14 J Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 V Sf. Sfințit Mc. Elefterie, ep. Iliriei; Sf. Mc. Antia și Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro (Post. Nu se fac nunți)
16 S Sf. Prooroc Agheu; Sf. Teofana, împ. (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
17 D Sf. Prooroc Daniel și Sf. trei tineri: Anania, Azaria și Misail (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină);
Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 3, voscr. 6
18 L †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiep. Ierusalimului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
19 M Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Cuv. Aglaia, Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
20 M Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Post. Nu se fac nunți)
21 J Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
22 V †) Sf. Ier. Petru Movilă, mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia (Zi aliturgică) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină. Nu se fac nunți)
23 S Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiep. Neocezareei (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 D Sf. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului);
Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 4, voscr. 7
25 L (†) Nașterea Domnului (Crăciunul) (Nu se fac nunți)
26 M A doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; Sf. Sfințit Mc. Eftimie, ep. Sardelor (Nu se fac nunți)
27 M A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap., întâiul Mc. și arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărt. (Harți. Nu se fac nunți)
28 J Sf. 20.000 de Mc. arși în Nicomidia (Nu se fac nunți)
29 V Sf. 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel și Tadeu (Harți. Nu se fac nunți)
30 S Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon, arhim. (Sâmbăta după Nașterea Domnului) (Nu se fac nunți)
31 D Odovania Praznicului Nașterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Slujba în noaptea trecerii dintre ani) (Nu se fac nunți)
Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Proorocul și Sf. Iacob, ruda Domnului; Fuga în Egipt); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 5, voscr. 8

Ianuarie (31 zile)

1 L (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei (Tedeum - Anul Nou) (Nu se fac nunți)
2 M Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Nu se fac nunți)
3 M Sf. Proroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Harți. Nu se fac nunți)
4 J Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Nu se fac nunți)
5 V Sf. Sfințit Mc. Teopempt și Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezului Domnului) (Post negru. Nu se fac nunți)
6 S (†) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare) (Nu se fac nunți)
7 D † Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului);
Ap. Fapte XIX, 1-8; Efeseni IV, 7-13; Ev. Ioan I, 29-34; Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9
8 L Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul și Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
9 M Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei
10 M Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; † Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitinei (Post. Nu se fac nunți)
11 J † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie
12 V Sf. Mc. Tatiana diac. și Eutasia (Post. Nu se fac nunți)
13 S Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. de Nisibe (Sâmbăta după Botezul Domnului)
14 D Sf. Cuv. Mucenici din Sinai și Rait; Sf. Nina (Odovania praznicului Botezului Domnului)
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși);
Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 7, voscr. 10
15 L Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul
16 M Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul
17 M †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
18 J † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 V Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia (Post. Nu se fac nunți)
20 S †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Vas și Eusebiu; Sf. Mc. In, Pin și Rin
21 D Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian și Achila
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon);
Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 8, voscr. 11
22 L Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 M Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24 M Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, ep. Carpasiei (Post. Nu se fac nunți)
25 J † Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului
26 V Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan (Post. Nu se fac nunți)
27 S † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28 D Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul; Sf. Muceniță Haris
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu);
Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 1, voscr. 1
29 L Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30 M †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei
31 M Sf. Mc. doctori fără de arginți și făcători de minuni Chir și Ioan; Sf. Mc. Trifena (Post. Nu se fac nunți)

Februarie (29 zile)

1 J Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Mucenițe Perpetua și Felicitas (Nu se fac nunți)
2 V (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan și Gavriil (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
3 S Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Prorociță Ana
4 D Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie
Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege);
Ap. II Corinteni IV, 6-15; Ev. Matei XXII, 35-46; glas 2, voscr. 2
5 L Sf. Mc. Agata și Teodula
6 M Sf. Ier. Vucol, epi. Smirnei și Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare
7 M Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada (Post. Nu se fac nunți)
8 J Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta și Maria
9 V Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfințiți Mc. Marcel și Pangratie (Odovania praznicului Întâmpinării Domnului) (Post. Nu se fac nunți)
10 S †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata și Valentina
11 D Sf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanților);
Ap. II Corinteni VI, 1-10; Ev. Matei XXV, 14-30; glas 3, voscr. 3
12 L Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea
13 M Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei
14 M Sf. Cuv. Auxentie, Maron și Avraam; Sf. Filimon, ep. Gazei (Post. Nu se fac nunți)
15 J Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria
16 V Sf. Mc. Pamfil, Valent, Pavel și Seleuc; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
17 S Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. împărați Marcian și Pulheria
18 D Sf. Ier. Leon, ep. Romei și Agapit, ep. Sinaului
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii);
Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 4, voscr. 4
19 L Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie și Macarie
20 M Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei și Agaton, ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion
21 M Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei (Post. Nu se fac nunți)
22 J Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie și Limneu
23 V Sf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Post. Nu se fac nunți)
24 S † Întâia și a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului
25 D Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru și Ipatie (Începutul Triodului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului);
Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 5, voscr. 5
26 L Sf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca; Sf. Teodor
27 M Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu
28 M Sf. Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfințit Mc. Proterie, patriarhul Alexandriei; Sf. Sfințit Mc. Nestor (Harți)
29 J †) Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman din Dobrogea

Martie (31 zile)

1 V Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel și Antonie (Harți)
2 S Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie și Nestor
3 D Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor);
Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 6, voscr. 6
4 L Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana
5 M Sf. Mc. Conon din Isauria, Conon Grădinarul și Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
6 M Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Post. Nu se fac nunți)
7 J Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului; Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Cherson
8 V Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei și Pavel, ep. Plusiadei; Sf. Mc. Dometie (Post. Nu se fac nunți)
9 S † Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Pomenirea morților - Moșii de iarnă) (Pomenirea morților - Moșii de primăvară)
10 D Sf. Mc. Codrat, Ciprian Dionisie și cei împreună cu ei
Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți);
Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 7, voscr. 7
11 L Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Sf. Sfințit Mc. Pionie, pr. din Smirna; Sf. Mc. Trofin și Talul (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
12 M Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
13 M Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
14 J Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
15 V Sf. Mc. Agapie, Plisie și Timolau (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
16 S Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa și Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
17 D Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai);
Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 8, voscr. 8
18 L Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim și Evcarpion (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
19 M Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac. (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
20 M Sf. Cuv. Mc. uciși în M-rea Sf. Sava cel Sfințit; Sf. Ier. Nichita Mărt. (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți)
21 J Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)
22 V Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împăratului Traian (Post. Nu se fac nunți)
23 S Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 D Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei; Sf. Cuv. Zaharia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica I din Post (a Ortodoxiei);
Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 1, voscr. 9
25 L (†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
26 M Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția (Odovania praznicului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)
27 M Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor; Sf. Proroc Anania (Post. Nu se fac nunți)
28 J Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Post. Nu se fac nunți)
29 V Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie (Post. Nu se fac nunți)
30 S Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon; Sf. Proroc Ioad (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
31 D Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin diac.; Sf. Acachie Mărt., ep. Melitinei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum);
Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 2, voscr. 10

Aprilie (30 zile)

1 L Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie; Sf. Cuv. Macarie Mărt. (Post. Nu se fac nunți)
2 M Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie (Post. Nu se fac nunți)
3 M Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Post. Nu se fac nunți)
4 J Sf. Cuv. Iosif, imnograful, Gheorghe din Maleon, Zosima și Platon (Post. Nu se fac nunți)
5 V Sf. Mc. Teodul și Agatopod; Sf. Mc. Victorin, Claudie, Diodor, Serapion și Nichifor (Post. Nu se fac nunți)
6 S Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
7 D Sf. Mc. Caliopie, Achilina și Rufin diac.; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci);
Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 11
8 L Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți)
9 M Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Cuv. Vadim arhim. (Post. Nu se fac nunți)
10 M Sf. Mc. Terentie, Pompie, African, Maxim și Dima (Post. Nu se fac nunți)
11 J †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului; Sf. Cuv. Trifina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
12 V † Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. de Parion; Sf. Antuza (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
13 S Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
14 D † Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic);
Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 4, voscr. 1
15 L Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent și Vasilisa (Post. Nu se fac nunți)
16 M Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina și Hionia (Post. Nu se fac nunți)
17 M Sf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei; Sf. Ier. Acachie, ep. Melitinei (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)
18 J Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma Mărt., ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ioanina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
19 V Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)
20 S †) Sf. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina, Atanasie și Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
21 D Sf. Sfințit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca);
Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 5, voscr. 2
22 L Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Post. Nu se fac nunți)
23 M †) Sf. M. Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 M † Sf. Ier. Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș; Sf. Mc. Pasicrat și Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
25 J Sf. Ap. și Ev. Marcu; † Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
26 V Sf. Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Post. Nu se fac nunți)
27 S Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu și Zinon (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
28 D Sf. Ap. Iason și Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor);
Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
29 L Sf. și Marea Luni; Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
30 M Sf. și Marea Marți; Sf. Ap. Iacov al lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

Mai (31 zile)

1 M Sf. și Marea Miercuri; Sf. Proroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie; Sf. Cuv. Isidora (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
2 J Sf. și Marea Joi; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare; † Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului (Pomenirea morților - Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
3 V Sf. și Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; † Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa Mavra; Sf. Mc. Diodor și Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru. Nu se fac nunți)
4 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Monica, mama Fer. Augustin; Sf. Cuv. Valerian și Nichifor (Post negru. Nu se fac nunți)
5 D (†) Învierea Domnului (Sf. Paști) (Vecernia Învierii) (Nu se fac nunți)
Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
6 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie și Ilarion (Nu se fac nunți)
7 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat (Nu se fac nunți)
8 M †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia (Harți. Nu se fac nunți)
9 J Sf. Proroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea la Bari a moaștelor Sf. Ier. Nicolae (Nu se fac nunți)
10 V †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Mc. Alfeu, Filadelf și Ciprian; Sf. Cuv. Isihie Mărt. și Lavrentie (Harți. Nu se fac nunți)
11 S Sf. Mc. Mochie, Arghir și Dioscor; Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor (Nu se fac nunți)
12 D †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma);
Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
13 L Sf. Mc. Glicheria; Sf. Serghie Mărt.
14 M Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului
15 M Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ier. Ahile, ep. Larisei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
16 J Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; Sf. Mc. Nicolae din Mețovo; Sf. Mc. Isachie, Simeon și Petru
17 V Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
18 S Sf. Mc. Petru, Dionisie, Paulin și Hristina; Sf. Mc. Teodot și cele 7 Sf. Mc. fecioare
19 D Sf. Sfințit Mc. Patrichie, ep. Prusei; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon
Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor);
Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
20 L Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21 M †) Sf. Mari Împărați și întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena
22 M Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctorița (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
23 J Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa
24 V Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
25 S † A treia aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
26 D Sf. Ap. Carp și Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie și Elena
Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda);
Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
27 L Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, eo. Sardei; Sf. Mc. Alipie; Sf. Mărt. Ioan Rusul
28 M Sf. Sfințit Mc. Eutihie, ep. Melitinei; Sf. Ier. Nichita Mărt., ep. Calcedonului
29 M Sf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian; Sf. Ier. Alexandru, arhiep. Alexandriei; Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic (Înjumătățirea praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
30 J Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31 V Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Iunie (30 zile)

1 S Sf. Mc. Iustin Martirul și Filosoful și cei împreună cu el; Sf. Mc. Hariton, Firm și Valerian
2 D †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor Mărt., patriarhul Constantinopolului
Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii);
Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
3 L Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie, Claudie și Paula fecioara
4 M † Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Ier. Mitrofan, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr
5 M Sf. Sfințit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru, Apolo și Leonid (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
6 J Sf. Cuv. Visarion și Ilarion cel Nou, eg. Mănăstirii Dalmaților; Sf. Mc. Ghelasie și Valeria
7 V Sf. Sfințit Mc. Teodot din Ancira; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
8 S Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9 D Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria și Enata
Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere);
Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
10 L Sf. Mc. Alexandru și Antonina; Sf. Sfințit Mc. Timotei, ep. Prusiei
11 M Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei
12 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
13 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor (Nu se fac nunți)
14 V Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărt., patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
15 S Sf. Proroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Augustin și Ieronim
16 D Sf. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei
Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic);
Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
17 L Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie și Felix
18 M Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm
19 M Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
20 J Sf. Mc. Metodie, ep. Patarelor; Sf. Calist, patriarhul Constantinopolului
21 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
22 S †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești; Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei; Sf. Mc. Zenon, Zina și Galaction (Pomenirea morților - Moșii de vară) (Nu se fac nunți)
23 D (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) (Nu se fac nunți)
Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
24 L (†) Sf. Treime (Nu se fac nunți)
25 M Sf. Cuv. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și frații săi; Sf. Mc. Livia; Sf. Cuv. Dionisie și Dometie (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)
26 M Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goției (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post. Nu se fac nunți)
27 J Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiță Ioana; Sf. Mc. Anect (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
28 V Aducerea moaștelor Sf. Mc. doctori fără de arginți și făcători de minuni Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias (Post. Nu se fac nunți)
29 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; (†) Sf. Ap. Petru și Pavel
30 D † Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților);
Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1

Iulie (31 zile)

1 L †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc. doctori fără de arginți și făcători de minuni Cosma și Damian, cei din Roma
2 M Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului
3 M Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patriarhul Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
4 J Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5 V † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie (Post. Nu se fac nunți)
6 S Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma; Sf. Mc. Astie, ep. Dirahiei
7 D Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon și Acachie; Sf. Mc. Evanghel
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli);
Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
8 L Sf. M. Mc. Procopie și mama sa, Sf. Mc. Teodosia; † Sf. Mc. Epictet pr. și Astion m.
9 M Sf. Sfințiți Mc. Pangratie, ep. Tavromeniei și Chiril, ep. Gortinei; Sf. Mc. Andrei și Prov
10 M Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor și Siluan (Post. Nu se fac nunți)
11 J Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu ap. și luminătoarea Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra
12 V †) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului "Prodromița" de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; Sf. Cuv. Mihai Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul (Post. Nu se fac nunți)
13 S Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Mc. Maria din Persia; Sf. Cuv. Sara
14 D Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții);
Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
15 L Sf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei; Sf. Cuv. Iosif, arhiep. Tesalonicului
16 M Sf. Sfințit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Iulia; Sf. Mc. Avudim și Faust
17 M Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep. Ionopolei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
18 J † Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel și Valentina
19 V Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaștelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Post. Nu se fac nunți)
20 S †) Sf. și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul
21 D Sf. Cuv. Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Proroc Iezechiel; † Sf. Cuv. Rafail și Partenie, de la Agapia Veche
Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea slugii sutașului);
Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
22 L Sf. Mironosiță și întocmai cu ap., Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23 M Aducerea Moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Sfințit Mc. Apolinarie, ep. Ravenei; Sf. Mc. Vitalie și Valeria; Sf. Mc. Trofim și Teofil
24 M Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen (Post. Nu se fac nunți)
25 J Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada și Eupraxia
26 V Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma; † Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel (Post. Nu se fac nunți)
27 S † Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28 D Sf. Ap. și diac. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei);
Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
29 L Sf. Mc. Calinic, Mamant și Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30 M Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Sfințit Mc. Valentin, ep. Umbriei; Sf. Mc. Iulita (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
31 M Înainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. și Dreptul Iosif din Arimateea (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Post. Nu se fac nunți)

August (31 zile)

1 J Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
2 V Aducerea moaștelor Sf. întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul împărat Iustinian cel Mare (Post. Nu se fac nunți)
3 S Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
4 D Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaștelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum);
Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
5 L Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți)
6 M (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
7 M †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiep. Ierusalimului; Sf. Irina împărăteasa (Post. Nu se fac nunți)
8 J Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Post. Nu se fac nunți)
9 V Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post. Nu se fac nunți)
10 S Sf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc. Sixt, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
11 D †) Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Evplu, arhid. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum);
Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
12 L Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil și Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post. Nu se fac nunți)
13 M Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei (Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului) (Post. Nu se fac nunți)
14 M Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Proroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Post. Nu se fac nunți)
15 J (†) Adormirea Maicii Domnului (Nu se fac nunți)
16 V Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; † Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid (Post. Nu se fac nunți)
17 S Sf. Mc. Miron pr., Straton, Ciprian și Tirs
18 D Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien și Leon
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor);
Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
19 L Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla
20 M Sf. Proroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie
21 M Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust (Post. Nu se fac nunți)
22 J Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin și Severian
23 V Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum (Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului) (Post. Nu se fac nunți)
24 S Sf. Sfințiți Mc. Eutihie și Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25 D Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare - potolirea furtunii);
Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
26 L Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa; Sf. Mc. Atic
27 M Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia și Fanurie; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei
28 M Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Prorocița, fiica lui Fanuel (Post. Nu se fac nunți)
29 J (†) Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
30 V †) Sf. Ier. Varlaam, mitropolitul Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
31 S Așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust și Mina

Septembrie (30 zile)

1 D † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul și Marta, mama sa; Sf. 40 de Mucenițe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc) Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului);
Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
2 L Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului
3 M Sf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
4 M Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post. Nu se fac nunți)
5 J Sf. Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
6 V Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie și Macarie (Post. Nu se fac nunți)
7 S Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci) (Nu se fac nunți)
8 D (†) Nașterea Maicii Domnului (Nu se fac nunți)
Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim);
Ap. Filipeni II, 5-11; Galateni VI, 11-18; Ev. Luca X, 33-42; XI, 27-28; Ioan III, 13-17; glas 2, voscr. 11
9 L Sf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; † Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic
10 M Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11 M Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin bucătarul (Post. Nu se fac nunți)
12 J Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul (Odovania praznicului Nașterii Maicii Domnului)
13 V Înainte-prăznuirea Înălțării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul si Ciprian, ep. Cartaginei; † Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian (Post. Nu se fac nunți)
14 S (†) Înălțarea Sf. Cruci (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 D †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita Romanul; † Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos);
Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 1
16 L Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila
17 M Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi
18 M Sf. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna și Castor (Post. Nu se fac nunți)
19 J Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont
20 V Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist (Post. Nu se fac nunți)
21 S Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci) (Odovania praznicului Înălțării Sf. Cruci)
22 D † Sf. Ier. Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată);
Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 4, voscr. 2
23 L Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia
24 M Sf. întâia Mc. și întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25 M Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej (Post. Nu se fac nunți)
26 J †) Mutarea la Domnul a Sf. Ap. și Ev. Ioan; † Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27 V †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia (Post. Nu se fac nunți)
28 S † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Proroc Baruh
29 D Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia și Petronia
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor);
Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 5, voscr. 3
30 L Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani (Nu se fac nunți)

Octombrie (31 zile)

1 M †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; † Sf. Cuv. Iosif și Chiriac de la Bisericani (Nu se fac nunți)
2 M Sf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara (Post. Nu se fac nunți)
3 J Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4 V Sf. Sfințit Mc. Ierotei, ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact și Calistena (Post. Nu se fac nunți)
5 S Sf. Mc. Haritina și Mamelta
6 D Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain);
Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 6, voscr. 4
7 L † Sf. M. Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. și Polihronie
8 M Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia
9 M Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic și Atanasia (Post. Nu se fac nunți)
10 J Sf. Mc. Evlampie și sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian și Teofil Mărt.
11 V Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier. Teofan Mărt., ep. Niceei; Sf. Mc. Zenaida și Filonila (Post. Nu se fac nunți)
12 S Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Ier. Cosma, ep. Maiumei
13 D † Aducerea moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie
Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda Semănătorului);
Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 7, voscr. 5
14 L †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie
15 M Sf. Sfințit Mc. Luchian, pr. din Antiohia; Sf. Ier. Savin, ep. Ciprului și Vars, ep. Edesei; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou
16 M Sf. Mc. Longhin Sutașul; Sf. Mc. Domnin (Post. Nu se fac nunți)
17 J Sf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18 V Sf. Ap. și Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân (Post. Nu se fac nunți)
19 S Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. și Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
20 D Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor);
Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 8, voscr. 6
21 L †) Sf. Cuv. Mărt: Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt: Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22 M Sf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei, cel întocmai cu ap.; Sf. 7 tineri din Efes
23 M Sf. Ap. Iacov, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; Sf. Ier. Ignatie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Macarie Romanul; Sf. Cuv. Petroniu (Post. Nu se fac nunți)
24 J Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih, Sevastiana și Valentin
25 V Sf. Mc. Marcian și Martirie, Valerie și Hrisaf; Sf. Tavita (Post. Nu se fac nunți)
26 S †) Sf. M. Mc. Dimitrie, izvorâtorul de Mir
27 D † Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală); Sf. Mc. Nestor
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair);
Ap. Fapte XII, 1-11; Efeseni IV, 7-13; Efeseni II, 14-22; Ev. Matei X, 16-22; Luca VIII, 41-56; glas 1, voscr. 7
28 L † Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Țării Românești; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii ai lor: Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi; Sf. Ier. Firmilian, ep.
29 M Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie și Maria, nepoata sa
30 M Sf. Sfințit Mc. Zenovie, ep. Ciliciei și sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa (Post. Nu se fac nunți)
31 J Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah

Noiembrie (30 zile)

1 V Sf. doctori fără de arginți și făcători de minuni Cosma și Damian, cei din Asia (Post. Nu se fac nunți)
2 S Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie și Anempodist (Pomenirea morților - Moşii de toamnă)
3 D Sf. Sfințiți Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.; Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr);
Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 2, voscr. 8
4 L Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Sfințiți Mc. Nicandru ep. Mirelor și Ermeu pr.
5 M Sf. Mc. Galaction și Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiep. Alexandriei
6 M Sf. Pavel Mărt., patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Post. Nu se fac nunți)
7 J Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei
8 V †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
9 S Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Ier. Nectarie de la Eghina; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie
10 D Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast și Sosipatru, Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv);
Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 3, voscr. 9
11 L † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 M Sf. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; †) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13 M †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza; Sf. Cuv. Mc. Damaschin (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
14 J Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Ap.; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
15 V †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv diac. (Începutul Postului Crăciunului) (Post. Nu se fac nunți)
16 S Sf. Ap. și Ev. Matei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
17 D Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei și Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina);
Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 4, voscr. 10
18 L Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu diac. (Post. Nu se fac nunți)
19 M Sf. Proroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
20 M Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, patriarhul Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
21 J (†) Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
22 V Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sf. Mc. Cecilia (Post. Nu se fac nunți)
23 S † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, și Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
24 D Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei, și Petru, ep. Alexandriei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor);
Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 5, voscr. 11
25 L † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
26 M Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
27 M Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanael și Pinufrie (Post. Nu se fac nunți)
28 J Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
29 V Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Post. Nu se fac nunți)
30 S †) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; † Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Decembrie (31 zile)

1 D Sf. Proroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum - Ziua Națională a României) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunții fiului de împărat);
Ap. II Corinteni I, 21-24; II, 1-4; Ev. Matei XXII, 1-14; glas 6, voscr. 1
2 L Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Ier. Solomon, arhiep. Efesului (Post. Nu se fac nunți)
3 M † Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica și Căldărușani; Sf. Proroc Sofonie; Sf. Mc. Teodor, arhiep. Alexandriei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
4 M † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
5 J †) Sf. Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
6 V †) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
7 S †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, ep. Mediolanului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
8 D Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar și Onisifor (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove);
Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 7, voscr. 2
9 L Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
10 M Sf. Mc. Mina, Ermoghen și Evgraf (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
11 M Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou (Post. Nu se fac nunți)
12 J †) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, arhiep. Ierusalimului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
13 V †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara din Siracuza (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
14 S Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian și Apolonie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
15 D Sf. Sfințit Mc. Elefterie, ep. Iliriei și mama sa, Sf. Mc. Antia; Sf. Mc. Suzana (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină);
Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 8, voscr. 3
16 L Sf. Proroc Agheu; Sf. Teofana împărăteasa (Post. Nu se fac nunți)
17 M Sf. Proroc Daniel și Sf. trei tineri: Anania, Azaria și Misail (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
18 M † Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiep. Ierusalimului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
19 J Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Aglaia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
20 V Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Post. Nu se fac nunți)
21 S Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
22 D † Sf. Ier. Petru Movilă, mitropolitul Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon și Teodota (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului);
Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 1, voscr. 4
23 L Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Post. Nu se fac nunți)
24 M Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină. Nu se fac nunți)
25 M (†) Nașterea Domnului (Crăciunul) (Harți. Nu se fac nunți)
26 J A doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; Sf. Sfințit Eftimie Mărt., ep. Sardei (Nu se fac nunți)
27 V A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap., întâiul Mc. și Arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărt. (Harți. Nu se fac nunți)
28 S Sf. 20.000 de Mc. arși în Nicomidia; Sf. Sfințit Mc. Glicherie pr. (Sâmbăta după Nașterea Domnului) (Nu se fac nunți)
29 D Sf. 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel și Tadeu (Nu se fac nunți)
Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Prorocul și Sf. Iacob, ruda Domnului);
Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 2, voscr. 5
30 L Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon (Nu se fac nunți)
31 M Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania praznicului Nașterii Domnului) (Nu se fac nunți)
Acte necesare pentru savârșirea Tainei Sfântului Botez:
 • Certificat nastere al celui ce va fi botezat
 • Adeverinta botez a nasilor

Acte necesare pentru savârșirea Tainei Cununiei:

 • Certificat de casatorie al mirilor
 • Adeverinta botez mire
 • Adeverinta botez mireasa
 • Adeverinta de cununie nasi

NOTA:  Adeverintele de cununie, respectiv botez pot fi obtinute de la bisericile unde au fost savârșite acestea.

Acte necesare pentru savarșirea Slujbei de Inmormântare:

 • Adeverinta de înhumare
 • Certificat de deces
 • Monumentul închinat primilor corişti din Giroc, ridicat în curtea bisericii ortodoxe  în anul 1901.
 • Monumentul închinat lui Aurel Vlaicu , ridicat în anul 1914, la puţin timp după tragicul accident în care şi-a pierdut viaţa acest pionier al aviaţiei romane şi universale.
 • Monumentul eroilor din Giroc căzuţi în Primul Război Mondial 1914-1918, ridicat în anul 1927 din marmură albă , în colţul de N-V al bisericii ortodoxe, este omagiul adus de sătenii din Giroc celor 82 de tineri căzuţi în Primul Război Mondial.
 • Cimitirul eroilor din Giroc, cuprinde criptele celor 16 eroi înmormântaţi la Giroc, din totalul celor 17 militari români şi unul rus care în data de 17 septembrie 1944 au fost împuşcaţi în sat, după ce au fost luaţi prizonieri de către trupele germane.
 • Monumentul închinat eroilor căzuţi în Al Doilea Război Mondial, realizat in anul 2006 din marmură neagră, fiind amplasat în colţul nord-estic al parcului de la Căminul Cultural.
 • Monumentul închinat coriştilor, realizat în anul 2009, în curtea bisericii, cu ocazia aniversării a 120 de ani de la infiinţarea corului bisericesc.
 • Monumentul ridicat în memoria  eroilor împușcați la Giroc în 17 septembrie 1944, a fost inaugurat  în data de 17 septembrie 2014, cu ocazia comemorarii a 70 de ani de la tragicul eveniment.

Momente importante din viața bisericii:

 • Sfințirea bisericii din anul 1922, în Duminica Floriilor, în prezența protopopului Timișoarei, Dr.P.Țiucra și a preoților David Voniga, I. Iliovici și G. Tucitu.
 • Târnosirea (sfințirea)  bisericii din 26 iulie 2009, în prezența P.S.S. Părinte Episcop-Vicar Paisie Lugojanu,  împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi format din P.On. Părinte dr. Ioan Bude,  Protopopul Timişoarei, părintele paroh Adrian Chermeleu, părintele Traian Debuceanu şi părintele Dragoş Debuceanu de la parohia Chişoda, diaconii Radu Bogdan şi Eugen Babescu.
 • Sărbătoarea  Bisericii Ortodoxe din Giroc- Duminică, 25 octombrie 2009, în prezenţa unui număr foarte mare de credincioşi, părintele paroh Adrian Chermeleu, alături de preoţii Traian Debuceanu de la Chişoda şi Sofronie de la mănăstirea Ţeţu, au oficiat slujba prilejuită de hramul bisericii, care se prăznuieşte în fiecare an de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. La sfârşitul slujbei, părintele citeşte mesajul transmis cu ocazia acestui eveniment de I.P.S. Nicolae, Mitropolitul Banatului. Sărbătoarea hramului este dublată şi de alte două evenimente din viaţa bisericii: atestarea a 250 de ani de existenţa a bisericii ortodoxe din Giroc şi a 120 de ani de la înfiinţarea corului bisericesc. Cu acest prilej se sfinţesc şi cele două steaguri, cel al bisericii cu reprezentarea Sf. Dimitrie şi cel al corului.

Începând cu mijlocul secolului al XlX-lea, slujesc altarul bisericii din Giroc următorii preoţi:

 • Petru Savlovici
 • George Savlovici
 • Iosif Savlovici
 • Vichente Iancovici (Iancu) (1854-1879)
 • Pavel Frişcanu (1863-1899)
 • Ştefan Ionescu (1883-1890)
 • Trifu Petcu (1888-1921)
 • David Voniga (1900-1933)
 • Alexiu Chişiodan (1923-1940)
 • Horea Vişoiu (1933-1978)
 • Andrei Erhan (1940-1957)
 • Iosif Gaiţă (1958-2003)
 • Adrian Chermeleu (2003- 2012)
 • Daniel Mateia (2009-2019)
 • Ionel Maftei (2012-2013)
 • Marius Şonea (2013-prezent)
 • Adrian Covan (2015-prezent)

Ianuarie (31 zile)

1 L (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare (Anul Nou)
2 M Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Silvestru, Ep. Romei; Cuv. Serafim de Sarov
3 M Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Harţi)
4 J Soborul Sf. 70 de Apostoli; Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei
5 V Sf. Sfinţit Mc. Teotempt şi Sf. Mc. Teona; Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post negru)
6 S (†) Botezul Domnului (Boboteaza)
7 D (†) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului) Ap. Fapte XIX, 1-8; Efeseni IV, 7-13; Ev. Ioan I, 29-34; Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9
8 L Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Cuv. Domnica
9 M Sf. Mc. Polieuct; Cuv. Eustratie
10 M Sf. Grigorie, Ep. Nisei; Sf. Ier. Dometian; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti (Post)
11 J † Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Cuv. Vitalie
12 V Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia (Post)
13 S Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Cuv. Iacob din Nisibe (Sâmbăta după Botezul Domnului)
14 D Cuv. Părinţi ucişi în Sinai şi Rait (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu)
Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 7, voscr. 10
15 L Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16 M Închinarea cinstitului lanţ al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Pevsip şi cei împreună cu el
17 M †) Cuv. Antonie cel Mare (Post)
18 J †) Sf. Atanasie şi Chiril, Arhiep. Alexandriei
19 V Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Arsenie şi Marcu; Sf. Mc. Eufrasia (Post)
20 S † Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
21 D Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu) Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 8, voscr. 11
22 L Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 M Sf. Sfinţit Mc. Clement al Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel
24 M Cuv. Xenia; Sf. Mc. Vavila, Timotei şi Agapie (Post)
25 J †) Sf. Ier. Grigorie Teologul; Cuv. Publie; †) Sf. Bretanion, Ep. Tomisului
26 V Cuv. Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor, Arcadie şi Ioan (Post)
27 S † Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împărăteasa
28 D Cuv. Efrem Sirul, Paladie şi Iacob (Începutul Triodului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului) Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1
29 L Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul
30 M †) Sf. Trei Ier.: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, Ep. Romei
31 M Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Victorin (Harţi)

Februarie (28 zile)

1 J Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Perpetua şi Felicitas
2 V (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil (Harţi)
3 S Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana
4 D Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor)
Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 2, voscr. 2
5 L Sf. Mc. Agata şi Teodula
6 M Sf. Vucol, Ep. Smirnei; Sf. Mc. Iulian, Fausat, Evilasie şi Maxim; Cuv. Varsanufie cel Mare
7 M Sf. Partenie, Ep. Lampsacului; Cuv. Luca; Sf. 1003 Mc. din Nicomidia(Post)
8 J Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria
9 V Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului) (Post)
10 S † Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina (Pomenirea morţilor - Moşii de iarnă)
11 D Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, Ep. Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi) Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 3, voscr. 3
12 L Sf. Meletie, Arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
13 M Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
14 M Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
15 J Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Cuv. Eusebiu (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
16 V Sf. Sfinţit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Cuv. Flavian (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
17 S Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
18 D Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai) Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 4, voscr. 4
19 L Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
20 M Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Cuv. Visarion (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
21 M Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
22 J Aflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
23 V † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Cuv. Gorgonia (Post)
24 S †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
25 D Sf. Tarasie, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica I din Post (a Ortodoxiei) Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 5, voscr. 5
26 L Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor (Post)
27 M Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu (Post)
28 M † Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfinţit Mc. Nestor (Post)

Martie (31 zile)

1 J Cuv. Mc. Evdochia; Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Anton (Post)
2 V Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Post)
3 S Sf. Mc. Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
4 D Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slăbănogului din Capernaum) Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 6, voscr. 6
5 L Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida (Post)
6 M Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin (Post)
7 M Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie (Post)
8 J Cuv. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Post)
9 V †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Dezlegare la ulei şi vin)
10 S Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
11 D Sf. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talu (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci) Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 7
12 L Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Simeon Noul Teolog (Post)
13 M Aducerea moaştelor Sf. Nichifor, Patr. Constantinopolului (Post)
14 M Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Post)
15 J Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Post)
16 V Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Cuv. Anin (Post)
17 S Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
18 D Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic) Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8
19 L Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria (Post)
20 M Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărt. (Post)
21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Ier. Toma; Cuv. Serapion (Denia Canonului cel Mare) (Post)
22 J Sf. Cuv. Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Post)
23 V Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu) (Post)
24 S Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
25 D (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte)
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca) Ap. Evrei II, 11-18; Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Luca I, 24-38; Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9
26 L Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa, Maxima (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
27 M Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filet, Lidia şi fiii lor (Post)
28 M Cuv. Ilarion cel Nou; Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Post)
29 J Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac. (Post)
30 V Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Evula (Post)
31 S Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)

Aprilie (30 zile)

1 D Cuv. Maria Egipteanca; Cuv. Macarie Mărt. (Denia de Duminică seara) (Dezlegare la peşte)
(†) Duminica a VI-a din Post (a Floriilor - Stâlpărilor) Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
2 L Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Denia de Luni seara) (Numai seara, pâine şi apă)
3 M Cuv. Nichita Mărt.; Sf. Mc. Elpidifor (Denia de Marţi seara) (Numai seara, pâine şi apă)
4 M Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Sf. şi Marea Miercuri; Denia de Miercuri seara) (Numai seara, pâine şi apă)
5 J Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Sf. şi Marea Joi - Pomenirea morţilor; Denia celor 12 Evanghelii) (Post)
6 V Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Platonida (Sf. şi Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Denia Prohodului Domnului) (Zi aliturgică) (Post negru)
7 S Sf. Mc. Gheorghe Mărt., Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac. (Post negru)
8 D Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas (Vecernia Învierii)
(†) Duminica Sf. Învieri (Sf. Paşti) Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
9 L (†) A doua zi de Paşti; Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim.
10 M (†) A treia zi de Paşti; Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima
11 M †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Cuv. Trifina (Harţi)
12 J †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărt.; Sf. Antuza
13 V †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Sfinţit Mc. Artemon (Harţi)
14 S Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida; † Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului
15 D Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent
Duminica a II-a după Paşti (a Sf. Ap. Toma) Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
16 L Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia
17 M Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei
18 M Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma, Ep. Calcedonului (Dezlegare la peşte)
19 J Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie
20 V †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Cuv. Teodor Trihina; Sf. Ap. Zaheu (Dezlegare la peşte)
21 S Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipia
22 D Sf. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail
Duminica a III-a după Paşti (a Mironosiţelor) Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
23 L †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie
24 M †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest şi Sava, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Cuv. Elisabeta;
25 M Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Dezlegare la peşte)
26 J Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira
27 V Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon (Dezlegare la peşte)
28 S Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dada
29 D Sf. 9 Mc. din Cizic; Cuv. Memnon Mărt.
Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului de la Vitezda) Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
30 L Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu

Mai (31 zile)

1 M Sf. Prooroc Ieremia; Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Cuv. Isidora
2 M Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare (Înjumătăţirea praznicului Cincizecimii) (Dezlegare la peşte)
3 J Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Cuv. Teodosie
4 V Sf. Mc. Pelaghia; Cuv. Valerian (Dezlegare la peşte)
5 S Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian
6 D Sf. şi Dreptul Iov; Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion
Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii) Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
7 L Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
8 M † Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Cuv. Arsenie cel Mare
9 M Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor (Dezlegare la peşte)
10 J Sf. Ap. Simon Zilotul; Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie
11 V Sf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor (Dezlegare la peşte)
12 S † Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului
13 D Sf. Mc. Glicheria; Cuv. Serghie Mărt.
Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere)
Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
14 L Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont
15 M Cuv. Pahomie cel Mare; Cuv. Ahile, Ep. Larisei
16 M Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru (Odovania Praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la peşte)
17 J (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Cuv. Nectarie şi Teofan
18 V Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare (Dezlegare la peşte)
19 S Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Cuv. Memnon
20 D Sf. Mc. Talaleu; Cuv. Talasie; Cuv. Marcu Pustnicul (Rugăciunea lui Iisus)
Duminica a VII-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
21 L †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena
22 M Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctoriţa
23 M Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa (Dezlegare la peşte)
24 J Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana
25 V † A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin (Odovania Praznicului Înălţării Domnului) (Dezlegare la peşte)
26 S Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena (Pomenirea morţilor - Moşii de vară)
27 D Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul<
Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica Mare) (a Rusaliilor (Cincizecimii); (†) Pogorârea Sf. Duh) Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
28 L (†) Sf. Treime; Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfinţit Mc. Eutihie
29 M Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru
30 M Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie (Harţi)
31 J Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie

Iunie (30 zile)

1 V Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian (Harţi)
2 S †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului (Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt)
3 D Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel)
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor) Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
4 L †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel) (Post)
5 M Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid (Dezlegare la ulei şi vin)
6 M Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria(Post)
7 J Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Cuv. Sebastiana; Cuv. Antim (Dezlegare la ulei şi vin)
8 V Sf. Martiri Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (Post)
9 S Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata (Dezlegare la peşte)
10 D Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina (Dezlegare la peşte)
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli) Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
11 L Sf. Ap. Vartolomeu şi Varnava (Post)
12 M Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Dezlegare la ulei şi vin)
13 M Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru (Post)
14 J Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Iulita (Dezlegare la ulei şi vin)
15 V Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin (Post)
16 S Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu (Dezlegare la peşte)
17 D Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail (Dezlegare la peşte)
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii)
Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
18 L Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv. Erasm (Post)
19 M Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la ulei şi vin)
20 M Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului (Post)
21 J Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Dezlegare la ulei şi vin)
22 V †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction (Post)
23 S Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Dezlegare la peşte)
24 D (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava (Dezlegare la peşte)
Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea slugii sutaşului) Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Romani VI, 18-23; Ev. Luca I, 1-25; 57-68; 76; 80; Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
25 L Sf. M. Mc. Fevronia; Cuv. Dionisie şi Dometie (Post)
26 M Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Dezlegare la ulei şi vin)
27 M Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Post)
28 J Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Dezlegare la ulei şi vin)
29 V (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel (Dezlegare la peşte)
30 S † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ

Iulie (31 zile)

1 D †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei) Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
2 L † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare
3 M Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului
4 M Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Cuv. Marta (Post)
5 J † Cuv. Atanasie Atonitul; Cuv. Mc. Ciprian
6 V Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Arhip şi Filimon (Post)
7 S Sf. M. Mc. Chiriachi; Cuv. Toma din Maleon şi Acachie
8 D Sf. M. Mc. Procopie; Sf. Mc. Epictet şi Astion
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea Slăbănogului din Capernaum) Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
9 L Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov
10 M Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan
11 M Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv. Leon din Mandra (Post)
12 J Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica
13 V Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Cuv. Ştefan Savaitul; Cuv. Sara (Post)
14 S Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Just şi Iraclie; Cuv. Nicodim Aghioritul
15 D Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei
Duminica a VII-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum) Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Ioan IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
16 L Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
17 M Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie
18 M †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina (Post)
19 J Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Cuv. Die
20 V †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul (Post)
21 S Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia
22 D Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Cuv. Mc. Marcelia
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor) Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
23 L Aducerea Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Trofim şi Teofil
24 M Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen
25 M Adormirea Sf. Ana; Cuv. Olimpiada şi Eupraxia (Post)
26 J Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma
27 V †) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Cuv. Antuza (Post)
28 S Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena
29 D Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare - potolirea furtunii) Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
30 L Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei
31 M Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

August (31 zile)

1 M Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
2 J Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Post)
3 V Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea (Post)
4 S Sf. 7 tineri din Efes; Aducerea moaştelor Cuv. Mc. Evdochia (Dezlegare la ulei şi vin)
5 D Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului) Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
6 L (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
7 M †) Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Mc. Narcis, Patr. Ierusalimului (Post)
8 M Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)
9 J Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post)
10 V Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Mc. Xist, Ep. Romei, şi Ipolit (Post)
11 S †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Dezlegare la ulei şi vin)
12 D Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv) Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11
13 L Mutarea moaştelor Cuv. Maxim Mărt.; Cuv. Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă) (Post)
14 M Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Post)
15 M (†) Adormirea Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)
16 J Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; Cuv. Iosif de la Văratec
17 V Sf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs (Post)
18 S Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon
19 D Sf. Mc. Andrei Stratilat; Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat) Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1
20 L Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever şi Eliodor
21 M Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust
22 M Sf. Mc. Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or (Post)
23 J Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)
24 V Sf. Sfinţit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation (Post)
25 S Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26 D Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi) Ap. I Corinteni XVI, 13-24; Ev. Matei XXI, 33-44; glas 4, voscr. 2
27 L Cuv. Pimen; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28 M Cuv. Moise Etiopianul; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel
29 M (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. Teodora (Post negru)
30 J Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Varlaam, Mitr. Moldovei; † Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu
31 V Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sf. 366 de Mc. din Nicomidia (Post)

Septembrie (30 zile)

1 S † Cuv. Dionisie Exiguul; † Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa (Începutul anului bisericesc)
2 D Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului
Duminica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunţii fiului de împărat) Ap. II Corinteni I, 21-24; II, 1-4; Ev. Matei XXII, 1-14; glas 5, voscr. 3
3 L Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Cuv. Teoctist
4 M Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise
5 M † Sf. Proororia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban (Post)
6 J † Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Macarie
7 V Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi (Post)
8 S (†) Naşterea Maicii Domnului (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)
9 D Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Cuv. Chiriac de la Tazlău
Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 6, voscr. 4
10 L Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11 M Cuv. Teodora din Alexandria; Cuv. Eufrosin
12 M Sf. Mc. Autonom, Macedonie şi Teodul (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului) (Post)
13 J † Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţit Mc. Corneliu Sutaşul; †) Cuv. Ioan de la Prislop
14 V (†) Înălţarea Sf. Cruci (Post negru)
15 S †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş; Sf. M. Mc. Nichita Romanul (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Cruci)
16 D Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina
Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos) Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 5
17 L Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
18 M Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor
19 M Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont (Post)
20 J Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist
21 V Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci) (Post)
22 S †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin
23 D † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. Xantipa şi Polixenia
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată)
Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 8, voscr. 6
24 L † Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Cuv. Coprie; +Cuv. Siluan Athonitul
25 M Cuv. Eufrosina; Cuv. Pafnutie Egipteanul; Cuv. Serghie de la Radonej
26 M † Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Mc. Hira; † Sf. Voievod Neagoe Basarab (Post)
27 J †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia
28 V † Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Varuh; Sf. Mc. Pimen (Post)
29 S Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia
30 D Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmaşilor) Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 1, voscr. 7

Octombrie (31 zile)

1 L †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Cuv. Roman Melodul; † Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani
2 M Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Justina; Cuv. Teofil
3 M Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist (Post)
4 J Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena
5 V Sf. Mc. Haritina şi Mamelta (Post)
6 S † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 D Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Sfinţiţi Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain) Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 2, voscr. 8
8 L Cuv. Pelaghia şi Taisia
9 M Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Cuv. Andronic şi Atanasia
10 M Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Cuv. Vasian şi Teofil Mărt. (Post)
11 J Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila
12 V Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei (Post)
13 S † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica
14 D †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Silvan; Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului) Ap. I Corinteni IX, 2-12; II Timotei III, 10-15; Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VII, 36-50; Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 9
15 L Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Cuv. Eftimie cel Nou
16 M Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Leontie, Dometie şi Terentie
17 M Sf. Prooroc Osea; Cuv. Mc. Andrei Criteanul (Post)
18 J † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân; Cuv. Iulian
19 V Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Cuv. Ioan de la Rila (Post)
20 S Sf. M. Mc. Artemie; Cuv. Matroana; Cuv. Gherasim cel Nou
21 D †) Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Cuv. Ilarion cel Mare
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor) Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 4, voscr. 10
22 L Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23 M Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Petronie
24 M Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin (Post)
25 J Sf. Mc. Marcian şi Martirie; Sf. Mc. Valerian; Sf. Tavita
26 V †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir (Post)
27 S †) Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română; Sf. Mc. Nestor
28 D † Sf. Ier. Iachint, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 5, voscr. 11
29 L Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Cuv. Avramie
30 M Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa
31 M Sf. Ap. Stahie, Amplie, Urban, Aristobul, Narcis şi Apelie (Post)

Noiembrie (30 zile)

1 J † Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
2 V Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Agapie (Post)
3 S Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac. (Pomenirea morţilor - Moşii de toamnă)
4 D Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 6, voscr. 1
5 L Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Mc. Timotei, Teofil şi Teotim; Sf. Ap. Hermes
6 M Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Cuv. Luca
7 M Sf. 33 de Mc. din Melitina; Cuv. Lazăr (Post)
8 J †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
9 V Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie Făcătorul de minuni (Post)
10 S Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf. Mc. Orest
11 D Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv) Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 7, voscr. 2
12 L Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Cuv. Nil Pustnicul; †) Sf. Martiri şi Mărt. năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu
13 M †) Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mc. Damaschin (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
14 M † Sf. Ap. Filip; Sf. Gridorie Palama (Începutul Postului Crăciunului) (Post)
15 J †) Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Dezlegare la ulei şi vin)
16 V † Sf. Ap. şi Ev. Matei (Post)
17 S Sf. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei; Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul; Cuv. Zaharia (Dezlegare la ulei şi vin)
18 D Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Romano şi Zaheu, diac. (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 8, voscr. 3
19 L Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Post)
20 M Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei şi vin)
21 M (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)
22 J Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la ulei şi vin)
23 V †) Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie (Post)
24 S Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
25 D † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor) Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 1, voscr. 4
26 L Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Post)
27 M Sf. M. Mc. Iacob Persul; Cuv. Natanail şi Pinufrie (Dezlegare la ulei şi vin)
28 M Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post)
29 J Sf. Mc. Paramon, Filumen şi Valerin (Dezlegare la ulei şi vin)
30 V †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Sf. Frumenţiu, Ep. Indiei (Dezlegare la peşte)

Decembrie (31 zile)

1 S Sf. Prooroc Naum; Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (Dezlegare la peşte)
2 D Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon) Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 2, voscr. 5
3 L †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
4 M † Sf. M. Mc. Varvara; Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la peşte)
5 M † Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Cuv. Nectarie (Dezlegare la peşte)
6 J †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)
7 V †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)
8 S Cuv. Patapie şi Sofronie; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Dezlegare la peşte)
9 D Zămislirea Sf. Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove) Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 3, voscr. 6
10 L Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Post)
11 M Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou; Sf. Mc. Varsava (Dezlegare la ulei şi vin)
12 M †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei; Sf. Mc. Sinet; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru (Dezlegare la peşte)
13 J †) Sf. Ier. Dosoftei, Mitr. Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la peşte)
14 V Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Post)
15 S † Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Dezlegare la peşte)
16 D Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mc. Marin; Sf. Împărăteasă Teofana (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină) Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 4, voscr. 7
17 L Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la peşte)
18 M †) Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest (Dezlegare la peşte)
19 M Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie; Sf. Mc. Trifon; Cuv. Aglaia (Post)
20 J Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul (Dezlegare la ulei şi vin)
21 V Sf. Mc. Iuliana; Sf. Mc. Temistocle (Post)
22 S †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia (Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
23 D Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Cuv. Naum (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului) Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 5, voscr. 8
24 L Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)
25 M (†) Naşterea Domnului (Crăciunul)
26 M A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Cuv. Nicodim de la Tismana (Harţi)
27 J A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan
28 V Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia (Harţi)
29 S Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Cuv. Marcel (Sâmbăta după Naşterea Domnului)
30 D Sf. Mc. Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. Leon
Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt) Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 6, voscr. 9
31 L Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)

Ianuarie (31 zile)

1 M (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare (Anul Nou)
2 M Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Silvestru, Ep. Romei; Cuv. Serafim de Sarov (Harţi)
3 J Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
4 V Soborul Sf. 70 de Apostoli; Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
5 S Sf. Sfinţit Mc. Teotempt şi Sf. Mc. Teona; Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post)
6 D (†) Botezul Domnului (Boboteaza)
(†) Duminica Botezului Domnului Ap. Tit II, 11-14; III, 4-7; Ev. Matei III, 13-17; glas 7, voscr. 10
7 L †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
8 M Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Cuv. Domnica
9 M Sf. Mc. Polieuct; Cuv. Eustratie (Post)
10 J Sf. Grigorie, Ep. Nisei; Sf. Ier. Dometian; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti
11 V † Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Cuv. Vitalie (Post)
12 S Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia (Sâmbăta după Botezul Domnului)
13 D Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Cuv. Iacob din Nisibe
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului) Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 8, voscr. 11
14 L Cuv. Părinţi ucişi în Sinai şi Rait (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
15 M Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16 M Închinarea cinstitului lanţ al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Pevsip şi cei împreună cu el (Post)
17 J †) Cuv. Antonie cel Mare
18 V †) Sf. Atanasie şi Chiril, Arhiep. Alexandriei (Post)
19 S Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Arsenie şi Marcu; Sf. Mc. Eufrasia
20 D † Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii) Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 1, voscr. 1
21 L Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
22 M Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 M Sf. Sfinţit Mc. Clement al Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel (Post)
24 J Cuv. Xenia; Sf. Mc. Vavila, Timotei şi Agapie
25 V †) Sf. Ier. Grigorie Teologul; Cuv. Publie; †) Sf. Bretanion, Ep. Tomisului (Post)
26 S Cuv. Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor, Arcadie şi Ioan
27 D † Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împărăteasa
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon) Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 2, voscr. 2
28 L Cuv. Efrem Sirul, Paladie şi Iacob
29 M Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul
30 M †) Sf. Trei Ier.: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, Ep. Romei (Post)
31 J Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Victorin

Februarie (28 zile)

1 V Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Perpetua şi Felicitas (Post)
2 S (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil
3 D Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu) Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 3, voscr. 3
4 L Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie
5 M Sf. Mc. Agata şi Teodula
6 M Sf. Vucol, Ep. Smirnei; Sf. Mc. Iulian, Fausat, Evilasie şi Maxim; Cuv. Varsanufie cel Mare (Post)
7 J Sf. Partenie, Ep. Lampsacului; Cuv. Luca; Sf. 1003 Mc. din Nicomidia
8 V Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria (Post)
9 S Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului)
10 D † Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 4, voscr. 4
11 L Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, Ep. Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12 M Sf. Meletie, Arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea
13 M Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila (Post)
14 J Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei
15 V Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Cuv. Eusebiu (Post)
16 S Sf. Sfinţit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Cuv. Flavian
17 D Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria (Începutul Triodului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului) Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 5, voscr. 5
18 L Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei
19 M Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie
20 M Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Cuv. Visarion (Harţi)
21 J Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei
22 V Aflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu (Harţi)
23 S † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Cuv. Gorgonia
24 D †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor) Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 6, voscr. 6
25 L Sf. Tarasie, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie
26 M Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor
27 M Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu (Post)
28 J † Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfinţit Mc. Nestor

Martie (31 zile)

1 V Cuv. Mc. Evdochia; Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Anton (Post)
2 S Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Pomenirea morţilor - Moşii de iarnă)
3 D Sf. Mc. Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc
Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi) Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 7, voscr. 7
4 L Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
5 M Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
6 M Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
7 J Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
8 V Cuv. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
9 S †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
10 D Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai) Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 8, voscr. 8
11 L Sf. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talu (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
12 M Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Simeon Noul Teolog (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
13 M Aducerea moaştelor Sf. Nichifor, Patr. Constantinopolului (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
14 J Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
15 V Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Post)
16 S Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Cuv. Anin (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
17 D Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica I din Post (a Ortodoxiei) Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 1, voscr. 9
18 L Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Post)
19 M Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria (Post)
20 M Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărt. (Post)
21 J Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Ier. Toma; Cuv. Serapion (Post)
22 V Sf. Cuv. Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Post)
23 S Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
24 D Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slăbănogului din Capernaum) Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 2, voscr. 10
25 L (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte)
26 M Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa, Maxima (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
27 M Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filet, Lidia şi fiii lor (Post)
28 J Cuv. Ilarion cel Nou; Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Post)
29 V Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac. (Post)
30 S Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Evula (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
31 D Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci) Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 11

Aprilie (30 zile)

1 L Cuv. Maria Egipteanca; Cuv. Macarie Mărt. (Post)
2 M Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Post)
3 M Cuv. Nichita Mărt.; Sf. Mc. Elpidifor (Post)
4 J Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Post)
5 V Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Post)
6 S Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Platonida (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morţilor)(Dezlegare la ulei şi vin)
7 D Sf. Mc. Gheorghe Mărt., Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac. (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic) Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 4, voscr. 1
8 L Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas (Post)
9 M Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Post)
10 M Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Denia Canonului cel Mare) (Post)
11 J †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Cuv. Trifina (Post)
12 V †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărt.; Sf. Antuza (Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu) (Post)
13 S Sf. Sfinţit Mc. Artemon (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
14 D Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida; † Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 5, voscr. 2
15 L Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent (Post)
16 M Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia (Post)
17 M Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei (Post)
18 J Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma, Ep. Calcedonului (Post)
19 V Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie (Post)
20 S †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Cuv. Teodor Trihina; Sf. Ap. Zaheu (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
21 D Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipia (Denia de Duminică seara) (Dezlegare la peşte)
(†) Duminica a VI-a din Post (a Floriilor - Stâlpărilor) Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
22 L Sf. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Denia de Luni seara) (Numai seara, pâine şi apă)
23 M †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie (Denia de Marţi seara) (Numai seara, pâine şi apă)
24 M †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest şi Sava, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Cuv. Elisabeta (Sf. şi Marea Miercuri; Denia de Miercuri seara) (Numai seara, pâine şi apă)
25 J Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Sf. şi Marea Joi - Pomenirea morţilor; Denia celor 12 Evanghelii) (Post)
26 V Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira (Sf. şi Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Denia Prohodului Domnului) (Zi aliturgică) (Post negru)
27 S Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon (Post negru)
28 D Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dada (Vecernia Învierii)
(†) Duminica Sf. Învieri (Sf. Paşti) Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
29 L (†) A doua zi de Paşti; Sf. 9 Mc. din Cizic; Cuv. Memnon Mărt.
30 M (†) A treia zi de Paşti; Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu

Mai (31 zile)

1 M Sf. Prooroc Ieremia; Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Cuv. Isidora (Harţi)
2 J Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare
3 V †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Cuv. Teodosie (Harţi)
4 S Sf. Mc. Pelaghia; Cuv. Valerian
5 D Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian
Duminica a II-a după Paşti (a Sf. Ap. Toma) Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
6 L Sf. şi Dreptul Iov; Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion
7 M Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
8 M † Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Cuv. Arsenie cel Mare (Dezlegare la peşte)
9 J Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
10 V Sf. Ap. Simon Zilotul; Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie (Dezlegare la peşte)
11 S Sf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor
12 D † Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului
Duminica a III-a după Paşti (a Mironosiţelor) Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
13 L Sf. Mc. Glicheria; Cuv. Serghie Mărt.
14 M Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont
15 M Cuv. Pahomie cel Mare; Cuv. Ahile, Ep. Larisei (Dezlegare la peşte)
16 J Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru
17 V Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Cuv. Nectarie şi Teofan (Dezlegare la peşte)
18 S Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare
19 D Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Cuv. Memnon
Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului de la Vitezda) Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
20 L Sf. Mc. Talaleu; Cuv. Talasie; Cuv. Marcu Pustnicul
21 M †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena
22 M Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctoriţa (Înjumătăţirea praznicului Cincizecimii) (Dezlegare la peşte)
23 J Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa
24 V Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana (Dezlegare la peşte)
25 S † A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
26 D Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena
Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii) Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
27 L Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul
28 M Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfinţit Mc. Eutihie
29 M Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru (Dezlegare la peşte)
30 J Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31 V Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie (Dezlegare la peşte)

Iunie (30 zile)

1 S Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
2 D †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului
Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere) Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
3 L Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula
4 M †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului
5 M Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid (Odovania Praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la peşte)
6 J (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria
7 V Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Cuv. Sebastiana; Cuv. Antim (Dezlegare la peşte)
8 S Sf. Martiri Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9 D Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata (Rugăciunea lui Iisus)
Duminica a VII-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
10 L Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina
11 M Sf. Ap. Vartolomeu şi Varnava
12 M Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Dezlegare la peşte)
13 J Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru
14 V Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Iulita (Odovania Praznicului Înălţării Domnului) (Dezlegare la peşte)
15 S Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin (Pomenirea morţilor - Moşii de vară)
16 D Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu
Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica Mare) (a Rusaliilor / Cincizecimii; (†) Pogorârea Sf. Duh) Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
17 L (†) Sf. Treime; Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail
18 M Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv. Erasm
19 M Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Cuv. Paisie cel Mare (Harţi)
20 J Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului
21 V Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Harţi)
22 S †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction (Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt)
23 D Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel)
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor) Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
24 L (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel) (Dezlegare la peşte)
25 M Sf. M. Mc. Fevronia; Cuv. Dionisie şi Dometie (Dezlegare la ulei şi vin)
26 M Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Post)
27 J Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Dezlegare la ulei şi vin)
28 V Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Post)
29 S (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel
30 D † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2

Iulie (31 zile)

1 L †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian
2 M † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare
3 M Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului (Post)
4 J Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Cuv. Marta
5 V † Cuv. Atanasie Atonitul; Cuv. Mc. Ciprian (Post)
6 S Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Arhip şi Filimon
7 D Sf. M. Mc. Chiriachi; Cuv. Toma din Maleon şi Acachie
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii) Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
8 L Sf. M. Mc. Procopie; Sf. Mc. Epictet şi Astion
9 M Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov
10 M Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan (Post)
11 J Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv. Leon din Mandra
12 V Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica (Post)
13 S Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Cuv. Ştefan Savaitul; Cuv. Sara
14 D Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Just şi Iraclie; Cuv. Nicodim Aghioritul
Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea slugii sutaşului) Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
15 L Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei
16 M Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
17 M Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie (Post)
18 J †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina
19 V Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Cuv. Die (Post)
20 S †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
21 D Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia<
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei) Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
22 L Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Cuv. Mc. Marcelia
23 M Aducerea Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Trofim şi Teofil
24 M Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen (Post)
25 J Adormirea Sf. Ana; Cuv. Olimpiada şi Eupraxia
26 V Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma (Post)
27 S †) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Cuv. Antuza
28 D Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
29 L Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30 M Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
31 M Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Post)

August (31 zile)

1 J Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin)
2 V Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Post)
3 S Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea (Dezlegare la ulei şi vin)
4 D Sf. 7 tineri din Efes; Aducerea moaştelor Cuv. Mc. Evdochia (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a VII-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum) Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Ioan IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
5 L Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ (Post)
6 M (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
7 M †) Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Mc. Narcis, Patr. Ierusalimului (Post)
8 J Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)
9 V Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post)
10 S Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Mc. Xist, Ep. Romei, şi Ipolit (Dezlegare la ulei şi vin)
11 D †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor) Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
12 L Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton (Post)
13 M Mutarea moaştelor Cuv. Maxim Mărt.; Cuv. Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă) (Post)
14 M Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Post)
15 J (†) Adormirea Maicii Domnului
16 V Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; +Cuv. Iosif de la Văratec (Post)
17 S Sf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs
18 D Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon
Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare - potolirea furtunii) Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
19 L Sf. Mc. Andrei Stratilat; Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
20 M Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever şi Eliodor
21 M Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust (Post)
22 J Sf. Mc. Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or
23 V Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului) (Post)
24 S Sf. Sfinţit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation
25 D Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului) Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
26 L Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
27 M Cuv. Pimen; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28 M Cuv. Moise Etiopianul; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel (Post)
29 J (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. Teodora (Post negru)
30 V Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Varlaam, Mitr. Moldovei; † Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu (Post)
31 S Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sf. 366 de Mc. din Nicomidia

Septembrie (30 zile)

1 D † Cuv. Dionisie Exiguul; † Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa (Începutul anului bisericesc)
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv) Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11
2 L Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului
3 M Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Cuv. Teoctist
4 M Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise (Post)
5 J † Sf. Proororia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
6 V † Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Macarie (Post)
7 S Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)
8 D (†) Naşterea Maicii Domnului
Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Ap. Filipeni II, 5-11; Galateni VI, 11-18; Ev. Luca X, 33-42; XI, 27-28; Ioan III, 13-17; glas 3, voscr. 1
9 L Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Cuv. Chiriac de la Tazlău
10 M Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11 M Cuv. Teodora din Alexandria; Cuv. Eufrosin (Post)
12 J Sf. Mc. Autonom, Macedonie şi Teodul (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)
13 V † Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţit Mc. Corneliu Sutaşul; †) Cuv. Ioan de la Prislop (Post)
14 S (†) Înălţarea Sf. Cruci (Post negru)
15 D †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş; Sf. M. Mc. Nichita Romanul
Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos) Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 4, voscr. 2
16 L Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina
17 M Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
18 M Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor (Post)
19 J Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont
20 V Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist (Post)
21 S Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Cruci) (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci)
22 D †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată) Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 5, voscr. 3
23 L † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. Xantipa şi Polixenia
24 M † Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Cuv. Coprie; +Cuv. Siluan Athonitul
25 M Cuv. Eufrosina; Cuv. Pafnutie Egipteanul; Cuv. Serghie de la Radonej (Post)
26 J † Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Mc. Hira; † Sf. Voievod Neagoe Basarab
27 V †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia (Post)
28 S † Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Varuh; Sf. Mc. Pimen
29 D Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmaşilor) Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 6, voscr. 4
30 L Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani

Octombrie (31 zile)

1 M †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Cuv. Roman Melodul; † Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani
2 M Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Justina; Cuv. Teofil (Post)
3 J Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4 V Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena (Post)
5 S Sf. Mc. Haritina şi Mamelta
6 D † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain) Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 7, voscr. 5
7 L Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Sfinţiţi Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie
8 M Cuv. Pelaghia şi Taisia
9 M Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Cuv. Andronic şi Atanasia (Post)
10 J Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.
11 V Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila (Post)
12 S Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
13 D † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica
Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului) Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 8, voscr. 6
14 L †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Silvan
15 M Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Cuv. Eftimie cel Nou
16 M Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Leontie, Dometie şi Terentie (Post)
17 J Sf. Prooroc Osea; Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18 V † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân; Cuv. Iulian (Post)
19 S Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Cuv. Ioan de la Rila
20 D Sf. M. Mc. Artemie; Cuv. Matroana; Cuv. Gherasim cel Nou
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 1, voscr. 7
21 L †) Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Cuv. Ilarion cel Mare
22 M Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23 M Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Petronie (Post)
24 J Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin
25 V Sf. Mc. Marcian şi Martirie; Sf. Mc. Valerian; Sf. Tavita (Post)
26 S †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
27 D †) Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română; Sf. Mc. Nestor
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) Ap. Fapte XII, 1-11; Efeseni IV, 7-13; Efeseni II, 14-22; Ev. Matei X, 16-22; Luca VIII, 41-56; glas 2, voscr. 8
28 L † Sf. Ier. Iachint, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.
29 M Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Cuv. Avramie
30 M Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa (Post)
31 J Sf. Ap. Stahie, Amplie, Urban, Aristobul, Narcis şi Apelie

Noiembrie (30 zile)

1 V † Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian (Post)
2 S Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Agapie (Pomenirea morţilor - Moşii de toamnă)
3 D Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 3, voscr. 9
4 L Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
5 M Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Mc. Timotei, Teofil şi Teotim; Sf. Ap. Hermes
6 M Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Cuv. Luca (Post)
7 J Sf. 33 de Mc. din Melitina; Cuv. Lazăr
8 V †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil (Post)
9 S Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie Făcătorul de minuni
10 D Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf. Mc. Orest
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv) Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 4, voscr. 10
11 L Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul
12 M Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Cuv. Nil Pustnicul; †) Sf. Martiri şi Mărt. năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu
13 M †) Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mc. Damaschin (Post)
14 J † Sf. Ap. Filip; Sf. Gridorie Palama (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
15 V †) Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Începutul Postului Crăciunului) (Post)
16 S † Sf. Ap. şi Ev. Matei (Dezlegare la ulei şi vin)
17 D Sf. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei; Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul; Cuv. Zaharia < (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 5, voscr. 11
18 L Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Romano şi Zaheu, diac. (Post)
19 M Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei şi vin)
20 M Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Post)
21 J (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)
22 V Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Post)
23 S †) Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie (Dezlegare la peşte)
24 D Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor) Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 6, voscr. 1
25 L † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)
26 M Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei şi vin)
27 M Sf. M. Mc. Iacob Persul; Cuv. Natanail şi Pinufrie (Post)
28 J Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la ulei şi vin)
29 V Sf. Mc. Paramon, Filumen şi Valerin (Post)
30 S †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Sf. Frumenţiu, Ep. Indiei (Dezlegare la peşte)

Decembrie (30 zile)

1 D Sf. Prooroc Naum; Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (Dezlegare la peşte)
Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege) Ap. II Corinteni IV, 6-15; Ev. Matei XXII, 35-46; glas 7, voscr. 2
2 L Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Post)
3 M †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
4 M † Sf. M. Mc. Varvara; Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
5 J † Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Cuv. Nectarie (Dezlegare la peşte)
6 V †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)
7 S †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)
8 D Cuv. Patapie şi Sofronie; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove) Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 8, voscr. 3
9 L Zămislirea Sf. Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana (Dezlegare la peşte)
10 M Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la ulei şi vin)
11 M Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou; Sf. Mc. Varsava (Post)
12 J †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei; Sf. Mc. Sinet; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru (Dezlegare la peşte)
13 V †) Sf. Ier. Dosoftei, Mitr. Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la ulei şi vin)
14 S Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Dezlegare la peşte)
15 D † Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină) Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 1, voscr. 4
16 L Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mc. Marin; Sf. Împărăteasă Teofana (Post)
17 M Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la peşte)
18 M †) Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest (Dezlegare la ulei şi vin)
19 J Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie; Sf. Mc. Trifon; Cuv. Aglaia (Dezlegare la ulei şi vin)
20 V Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul (Post)
21 S Sf. Mc. Iuliana; Sf. Mc. Temistocle (Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
22 D †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului) Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 2, voscr. 5
23 L Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Cuv. Naum (Post)
24 M Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)
25 M (†) Naşterea Domnului (Crăciunul) (Harţi)
26 J A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Cuv. Nicodim de la Tisman
27 V A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan (Harţi)
28 S Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia (Sâmbăta după Naşterea Domnului)
29 D Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Cuv. Marcel
Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt) Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 3, voscr. 6
30 L Sf. Mc. Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. Leon
31 M Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)

Aveți o întrebare?